Maži stebuklai senjorams (2013)

2013-03-19

2013 metų kovo mėnesį VšĮ „Rūpi“ pakvietė Lietuvos mokyklas rengti savanoriškus moksleivių koncertus savo regiono senelių globos namuose ir aktyviai prisidėti prie renginio „Maži stebuklai senjorams“.

Vienas iš svarbiausių švietimo įstaigos uždavinių – be tam tikrų žinių, gebėjimų perdavimo, suteikti vaikams socialinių įgūdžių. Kūrybingas moksleivis gali duoti labai daug (dažnai nuoširdumu pralenkdamas suaugusįjį), be to, svarbu, kad vaikas formuotųsi nuostatą, jog duoti yra daug smagiau nei gauti. Ugdytis šią savybę vaikus galima skatinti džiaugiantis jais, kad šie dalijasi su kitais savo kūrybiškumu, laiku ir gerumu.

„Maži stebuklai senjorams“ – tai savanoriški kūrybingų moksleivių koncertai senelių globos namuose. Senjorai koncertų metu turi puikią progą pasidžiaugti mažųjų atlikėjų talentais, prisiminti jaunystę, jaustis reikalingi bei mylimi, o jaunimui – tai neįkainojama galimybė pamatyti kitokią aplinką, susipažinti su garbaus amžiaus žmonėmis, išgirsti jų istorijas, pasisemti patirties bei atskleisti savo talentus.

Labai džiaugiamės, kad senelių ir moksleivių susitikimai sulaukia daug šiltų atsiliepimų bei nuoširdžių senjorų prašymų atvykti dažniau.

Mokyklų ir senelių globos namų bendradarbiavimo planas

Prieš renginį:

1. Suburti mokyklos (klasės) iniciatyvinę grupę.

2. Aptarti, kokius senelių globos namus galima aplankyti.

3. Susisiekti su senelių globos namų vadovais, pasiteirauti dėl galimybės bendradarbiauti ir koncertuoti, suderinti renginio datas.

4. Pakviesti moksleivius rengti programą senjorams.

5. Sutartą datą išsinuomoti transportą.

6. Pakviesti moksleivių tėvelius vykti kartu.

Renginio metu:

1. Susipažinti su seneliais, padovanoti jiems savo pagamintų suvenyrų.

2. Pristatyti parengtą programą (vidutiniškai 30 min.).

3. Fotografuoti renginį.

4. Renginio metu bendrauti su seneliais, prašyti jų pamokyti senų dainų, eilėraščių. Aplankyti palatose tuos, kurie negalėjo ateiti į salę.

5. Suderinti kitų koncertų datas.

Po renginio:

1. Mokyklos internetiniame puslapyje (mokyklos socialiniuose tinkluose) įdėti renginio nuotraukas su trumpu aprašymu ir padėka dalyviams.

2. Informuoti apie naujo koncerto datas ir pakviesti prisijungti moksleivius, mokytojus bei tėvelius.

3. Dalytis mokyklų ir senelių globos namų bendradarbiavimo idėja su kolegomis bei moksleiviais.