rupi krovinys

Šiandien išvyko septintoji siunta Ukrainai — pilnas krovininis automobilis su generatoriais, maisto ir higienos produktais, žmonių suaukotais buities reikmenimis bei drabužiais. Ši pagalba pasieks karius Charkovo regione, Chersone ir Mikolajeve bei tarptautinio legiono karius, kuriame kariauja ir lietuviai. Kartu iki pergalės!

Daugiau nuotraukų
img

VšĮ Rūpi tęsia bendradarbiavimą su Lietuvos Caritu, kuris nuolat padeda silpniausiems bendruomenės nariams ir reikšmingai prisideda prie socialiai jautrios visuomenės kūrimosi. Džiaugiamės galėdami prisidėti įsigyjant neįgaliųjų keltuvą Visų Šventųjų šeimos paramos centrui. Nuo šiol žmonės su negalia galės lengviau patekti į centre vykstančias veiklas ir užsiėmimus. Kai gerumu dalijamės, jo daugėja!

Daugiau nuotraukų
bern

Dar vienas vilkikas su maisto ir kitais būtinaisiais produktais pasiekė Ukrainą. Siunta bus skirsta ne tik pabėgėliams, neįgaliesiems, gyventojams karštuosiuose taškuose, bet ir kareiviams. Paramos turinys – pačios būtiniausios prekės. Džiaugiamės galėdami tęsti kryptingą paramą Ukrainai ir jos žmonėms. SLAVA UKRAINI!

Daugiau nuotraukų
Caritas

VšĮ RŪPI parėmė Vilniaus arkivyskupijos Caritas žvakių dirbtuvių darbo sąlygų gerinimo projektą. Carito žvakių dirbtuvės – tai socialinis verslas, vykdantis veiklą daugiau nei 15 metų. Žvakių dirbtuvėse yra gaminamos žvakės, kurios vėliau bus platinamos už auką. VA Caritas žvakių dirbtuvės buvo įkurtos siekiant grąžinti darbinius įgūdžius, o kartu ir savarankišką gyvenimą žmonėms, kurie buvo iškritę […]

Daugiau nuotraukų
Parama Ukrainos kariams

Reaguodama į kritinę situaciją Ukrainoje VšĮ RŪPI Ukrainos kariams išsiuntė 100 komplektų termo drabužių ir 3 ypač aukštos kokybės termovizorius. Ukrainos nepriklausomybę ginantiems Žitomiro regiono kariams išsiuntėme 100 termo drabužių komplektų. Drabužiai pagaminti iš specialiu būdu apdirbtos merino vilnos, kuri palaiko optimalią kūno temperatūrą bet kokiu oru. Ukrainos karius jau pasiekė ir 3 aukštos kokybės […]

Daugiau nuotraukų
ant

Su dideliu džiaugsmu dalinamės konkurso ”Verlas atsakingai” rezultatais — šiu metų nugalėtoju išrinkta UAB ”Antalis”! Trečius metus iš eilės konkurse dalyvaujanti įmonė gali didžiuoti ne tik ilgamete patirtimi vykdant socialinės atsakomybės veiklas, bet ir darbuotojais, kurie nestokoja originalių idėjų, nuoširdžiai ir aktyviai daro gerus darbus. Konkurso nugalėtojas buvo renkamas ne tik vertinant įmonių pateiktus raštiškus […]

Daugiau nuotraukų
„Verslas atsakingai“ 2014 nugalėtojas - AB „Litgrid“

VšĮ „Rūpi“ 2016 metais jau trečius metus iš eilės skelbia „Verslas atsakingai“ konkursą, kurio metu išrinkta ir apdovanota įmonė, kuri 2015 metais labiausiai prisidėjo prie aplinkosauginės veiklos bei socialinės gerovės kūrimo. Nėra vienos formulės, kaip būti atsakingu. Kiekviena įmonė turėtų įvertinti daromą neigiamą poveikį aplinkai ir siekti jį sušvelninti. Kitais žodžiais tariant, svarbiausia yra spręsti […]

Daugiau nuotraukų
„Verslas atsakingai“ 2014 nugalėtojas - AB „Litgrid“

„Antrus metus iš eilės organizuojamo konkurso „Verslas atsakingai“ tikslas – skatinti verslo atsakomybę, išrinkti ir apdovanoti atsakingiausią Lietuvos įmonę, kuri 2014 metais labiausiai prisidėjo prie aplinkosauginės veiklos bei socialinės gerovės kūrimo. Siekiame, kad konkursas taptų atvira erdve, kurioje dalinamasi gerąja patirtimi“, – sako konkurso komisijos narys ir vienas iš organizatorių Aurimas Stabingis. Komisija, kurioje dirbo […]

Daugiau nuotraukų
rupi logo darome

“Neleiskite, kad tai, ko padaryti negalite, trukdytų jums padaryti tai, ką galite”. Džonas Vudenas „Išsipildymo akcija“ – jau 12-ąjį kartą organizuojamas didžiausias televizijos paramos projektas Lietuvoje. Akcija kviečia paremti dėmesio, šilumos ir meilės išsiilgusius mažuosius, taip pat tėvelių paliktus vaikus. Kaip ir kiekvienais metais ypatingas dėmesys skiriamas sunkiai sergantiems ligoniukams bei jų gydymu ir slaugymu […]

Daugiau nuotraukų
rupi vsi niekutis absurdo idejos

Pagalvokime apie daiktus, kuriuos perkame ir naudojame kiekvieną dieną (maistas, rūbai, buities daiktai, suvenyrai, žaislai, vanduo). Dabar padauginkime tai iš 365 dienų metuose ir gausime savo vartojimo rodiklį.  Ar vartojimas ir materialių vertybių kaupimas padaro mus laimingesniais? Tyrimai rodo, kad iki tam tikro lygio BVP augimas ir asmeninė laimė eina koja kojon, tačiau tam tikrame […]

Daugiau nuotraukų
VsI Rupi

VšĮ Rūpi 2014 m. kovo – gegužės mėn. iniciavo konkursą atsakingam verslui, kurio tikslas – išrinkti atsakingiausią Lietuvos įmonę, pasidalyti geraja patirtimi ir įkvėpti kitas įmones veikti. Konkurso klausimai buvo pateikti taip, kad įmonės atskleistų praktines socialinės atsakomybės ir aplinkosaugines veiklas, pateiktų realius pavyzdžius. Komisijos nariai ne tik vertino anketas, bet ir gyvai susitiko su […]

Daugiau nuotraukų
logo_V (2)150

2014 metais vasario-kovo mėn. VšĮ Rūpi organizuoja konkursą „Verslas atsakingai”, kurio tikslas — skatinti verslo atsakomybę, išrinkti ir apdovanoti atsakingiausią Lietuvos įmonę, kuri 2013 metais labiausiai prisidėjo prie aplinkosauginės veiklos bei socialinės gerovės kūrimo. Patirtis rodo, kad įmonėse, kurios nuosekliai įgyvendina atsakingos įmonės principus, mažėja veiklos kaštai, auga darbuotojų lojalumas, stiprėja įmonės įvaizdis bei įtaka. […]

Daugiau nuotraukų
rupi

Jau ket­vir­tą kar­tą so­cia­li­nis pro­jek­tas – vai­kų pie­ši­nių par­oda „Ant ra­tų“ – ke­liauja po Lie­tu­vą. Par­odo­je „Ant ra­tų“ vai­kai kvie­čia­mi pieš­ti, kur­ti ir iš­reikš­ti sa­ve. Vaikų pie­ši­niai ke­liaus į San­ta­riš­kių kli­ni­kų Vai­kų li­go­ni­nę pas ma­žuo­sius pa­cien­tus. Projekto metu ma­žie­ji ne tik dalyvaus gru­pi­nia­me pie­ši­me, bet ir pa­si­da­lys sa­vo min­ti­mis apie lai­min­gą vai­kys­tę, klausysis žinomų atlikėjų kon­cer­tų. Pa­grin­di­nis […]

Daugiau nuotraukų
Atsakingiausias_restoranas_REstoranu_grupe_Fortas

Balandžio 30 d. VšĮ „Rūpi“ kartu su tinklalapiu ww.meniu.lt bei specializuotu leidiniu „Restoranų verslas“ organizuojamoje progresyvių idėjų ir sumanymų kupinoje konferencijoje ne tik susipažins su pasaulinėmis atsakingo restoranų verslo srities tendencijomis, bet ir turės unikalią galimybę pamatyti sėkmingiausius atsakingų restoranų pavyzdžius Lietuvoje bei sužinoti jų patirtį. Daugelį metų didžioji dauguma restoranų buvo orientuoti į pigius […]

Daugiau nuotraukų
logo

2013 metų kovo mėnesį VšĮ „Rūpi“ pakvietė Lietuvos mokyklas rengti savanoriškus moksleivių koncertus savo regiono senelių globos namuose ir aktyviai prisidėti prie renginio „Maži stebuklai senjorams“. Vienas iš svarbiausių švietimo įstaigos uždavinių – be tam tikrų žinių, gebėjimų perdavimo, suteikti vaikams socialinių įgūdžių. Kūrybingas moksleivis gali duoti labai daug (dažnai nuoširdumu pralenkdamas suaugusįjį), be to, […]

Daugiau nuotraukų
konteineris.jpg

Mano batai buvo du. Sunešiojau jau abu. Kurgi  juos dabar dedu? – Vietos jau neberandu. Dvi rankytės nešą batą Į konteinerį – „ant krašto“. Gal paims kas nors už „AČIŪ“ Ir nešios sau į sveikatą. Bet atėjęs išvystu – Rudą namą su vardu: „Tekstilę dėkite vidun.“ Nustembu, tačiau džiugu. Pagaliau tekstilė bus, kur sausa ir saugu […]

Daugiau nuotraukų
vandesn parkas1.jpg

Prabėgus savaitėlei kitai po Naujųjų metų, pasiėmėme savo gerus draugus iš Kupiškio vaikų namų ir visi kartu nusprendėme smagiai praleisti dieną vandens parke Vilniuje! Turbūt nereikia daug pasakoti apie tai, kaip buvo smagu, kiek klegesio ir džiugesio matėme vaikų veiduose ir akyse. Kiekviena vandens pramoga, nusileidimas nuo linksmųjų kalnelių iššaukdavo vaikų reakciją – noriu dar! Laikas […]

Daugiau nuotraukų
tree

Visai neseniai gavome laišką, adresuotą geros valios žmonėms. Laiško turinį užpildė malonus klausimas, ar galėtume skirti įvairiausių daiktų – nuo gėlių iki žaislų – kad Vilniaus Santariškių klinikose besigydančių vaikų mintys būtų šviesesnės ir linksmesnės. Surinkome, ką radome ir ką galėjome – knygas, žaislus, nereikalingas kanceliarines prekes, ir vieną gražią šeštadienio popietę padarėme prasmingą ir džiugią ne […]

Daugiau nuotraukų
5.jpg

Mintis gėles dovanoti senyvo amžiaus žmonėms Viktorijai iš „Viktorijos vestuvių“ kilo seniai, nes daug metų organizuodama vestuves vieną dieną pastebėjo, kad gražios gėlės dažniausiai nukeliauja tiesiog į šiukšlių konteinerį. Jaunieji gėlėmis dekoruoja šventės vietą, daug jų gauna ir iš svečių, o kitą dieną iškeliauja į povestuvinę kelionę ar išskrenda gyventi į kitą šalį. Jie nebeturi galimybės jomis džiaugtis. […]

Daugiau nuotraukų
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tremtinių senelių namuose šį kartą buvo kitaip nei lankantis pas eilinius senjorus. Nuoširdžiai skambėjo lietuviškos dainos, žmonių širdyse viskas įgijo prasmę. Pasižadėjome būtinai ten sugrįžti.

Daugiau nuotraukų