Ar jūsų įmonės darbuotojai yra laimingi?

Ilgalaikius tikslus turinčios įmonės pripažįsta, kad kasmet skiria vis daugiau dėmesio ir išteklių tam, kad jų įmonės darbuotojai jaustųsi laimingi. Pasak specialistų, tik laimingi darbuotojai gali kurti pokyčius, garantuojančius tolimesnį įmonės augimą. Tačiau tam, kad darbuotojų pasitenkinimo tyrimas inicijuotų teigiamus pokyčius, svarbu ne tik atlikti įmonės darbuotojų apklausą, bet ir imtis tolimesnių veiksmų.

Dalinamės UAB „Storebrand Baltic“ pavyzdžiu, kaip sukurti sėkmingai veikiančią sistemą, kuri padeda ne tik išlaikyti ir pritraukti geriausius specialistus, bet ir įgalina darbuotojus jaustis padėties šeimininkais.

„Pagrindinis darbuotojų pasitenkinimo tyrimo tikslas — išsiaiškinti, ar įmonė eina teisingu keliu, ar darbuotojai yra patenkinti. Tai ir prevencija, ir rūpestis. Jei darbuotojas jausis nepatenkintas, kyla grėsmė, kad jis gali mus palikti“, — sako UAB „Storebrand Baltic“ žmogiškųjų išteklių partnerė Deimantė Blagnienė.

Darbuotojų pasitenkinimo tyrimas — nauda ir darbdaviui, ir darbuotojui

Pasak specialistų, įmonėse, kurių darbdaviai kasmet vykdo darbuotojų pasitenkinimo tyrimą ir įgyvendina numatytas veiklas, mažėja personalo kaita, išauga produktyvumas ir pardavimai, užtikrinamas klientų ir partnerių pasitikėjimas įmone, pritraukiami geriausi specialistai.

Įmonėse, kuriose atsižvelgiama į darbuotojų poreikius, darbuotojai patiria mažiau streso ir profesinio išsekimo, labiau atskleidžiamas jų kūrybiškumas, darbuotojai tampa atviresni permainoms, lankstesni, jaučiasi sėkmingi, aktyvūs ir energingi, rečiau serga. Paprastai tariant, laimingi darbuotojai  priima tikslius sprendimus, kurie atneša aukščiausius profesinės veiklos rezultatus.

Kaip didinti darbuotojų pasitenkinimo lygį įmonėje?

Sėkmingo darbuotojų pasitenkinimo tyrimo žingsniai:

 1. darbuotojų pasitenkinimo tyrimą vykdykite reguliariai (pvz., kartą metuose),
 2. būkite skaidrūs. Rezultatų analizę pristatykite visiems įmonės darbuotojams,
 3. pakvieskite darbuotojus būti padėties šeimininkais — patiems siūlyti veiksmus, kurie padės gerinti darbo aplinką įmonėje.

Darbuotojų pasitenkinimo tyrimas — galimybė išsakyti savo nuomonę, į kurią bus atsižvelgiama

Darbuotojų pasitenkinimo tyrimą UAB „Storebrand Baltic“ vykdo trečiojo ketvirčio pabaigoje. Kiekvienas darbuotojas el. paštu gauna klausimyną į kurį prašoma atsakyti per 3-4 savaites. Pasak UAB „Storebrand Baltic“ atstovės Dianos Mačanecaitės, 2014 metais savanoriškame darbuotojų pasitenkinimo tyrime dalyvavo daugiau nei 90 proc. įmonės darbuotojų. Skalėje nuo 10 iki 1 darbuotojai yra prašomi įvertinti įmonės reputaciją, aukščiausio vadovo darbą, tiesioginio vadovo darbą, bendradarbiavimą su kolegomis, kasdienes darbo užduotis, darbo užmokesčio sistemą, augimo ir ugdymo sąlygas įmonėje, vertybes ir viziją, įvairovę bei darbo aplinką.

Skalėje nuo 10 iki 1 buvo prašoma įvertinti:

 • Profesinį bendradarbiavimą su kolegomis;
 • Bendrą atmosferą/darbo klimatą;
 • Galimybę užduoti rūpimus klausimus ir išsakyti savo nuomonę;
 • Mano skyriaus gebėjimą bendradarbiauti su kitais įmonės skyriais sprendžiant kylančias problemas;
 • Skyrių bendradarbiavimo kokybę ir daug kitų klausimų.

„Darbuotojų aktyvumas įrodo, kad aplausa nėra vertinama vien kaip formalumas, o galimybė išsakyti savo nuomonę, į kurią vėliau bus atsižvelgiama. Įmonė gerbia darbuotojų privatumą, todėl vadovai nemato individualizuotų atsakymų (apklausa yra anonimiška), tai garantuoja ir nuoširdumą, ir pasitikėjimą įmone“, — teigia Diana Mačanecaitė.

Rezultatai ne tik vadovams, bet ir visiems įmonės darbuotojams

Užuot tyrimo rezultatus pristačius tik vadovams ar akcininkams, tyrimo analizę pristatykite visiems įmonės darbuotojams. Tai užtikrins ne tik skaidrumą, bet ir įgalins darbuotojus aktyviau įsitraukti į problemų sprendimą, paskatins diskusijas ir sukurs bendrumo jausmą. Pasak Dianos Mačanecaitės, svarbu analizuoti ne tik bendrus visos įmonės rezultatus, bet ir pažvelgti į rezultatus detaliau — analizuoti padalinių, skyrių rezultatus, kurie gali skirtis.

Didžiausias dėmesys — prioritetinėms sritims

Norint pasiekti aukščiausių rezultatų, svarbu išskirti prioritetines sritis. Paprasčiau tariant, analizuojant tyrimo rezultatus didžiausią dėmesį skirkite sritims, kurios jūsų įmonei yra itin svarbios (pvz., motyvacija ir lojalumas). Srityse, kurios yra itin svarbios ir rezultatai yra labai aukšti, tęskite, tai kas buvo vykdoma iki šiol. Didžiausią dėmesį rekomenduojama skirti sritims, kurios gavo žemiausią įvertinimą, tačiau turi didelę įtaką darbuotojų pasitenkinimui (skaidrė Nr. 9).

„Gavus tyrimo rezultatus svarbiausias žingsnis — ne džiaugtis gerais rezultatais, o objektyviai įvertinti silpnąsias vietas“, — sako UAB „Storebrand Baltic“ atstovė Diana Mečanecaitė.

Įgalina darbuotojus jaustis padėties šeimininkais

Svarbiausias žingsnis garantuojantis tyrimo sėkmę — po apklausos įtraukti darbuotojus ir į rezultatų analizę, ir į tolimesnių veiksmų planavimą, skatinti jų iniciatyvą įgyvendinant reikalingus pokyčius. Šiame etape, kai su tyrimų rezultatais supažindinami skyriai, organizuokite diskusijas, kurių metu darbuotojai gali aptarti tai, kas jiems yra svarbu ir aktualu, išskirti prioritetines sritis ir nustatyti ateinančių metų tikslus.  Tokių diskusijų metu gali paaiškėti, kad darbuotojų pasitenkinimo lygį galima pakelti pvz., įrengus dviračių stovėjimo aikštelę, surengus mokymus apie miego naudą ar organizuojant bendrus pusryčius su kolegomis. Jei įmonė reaguos į darbuotojų pasiūlytas idėjas, darbuotojų pasitenkinimo rodiklis metų pabaigoje keisis.

Svarbu paminėti, kad diskusijų metu grupės vadovas turi veto teisę. Paprasčiau tariant, grupės vadovas prieš patvirtinant veiksmų planą, turėtų užduoti klausimą: kas pasikeis jei x idėja bus įgyvendinta ir kaip kiekvienas darbuotojas prisidės prie tam tikros veiklos įgyvendinimo. Darbuotojai sutaria, kaip ir prie kurių veiklų įgyvendinimo jie prisidės. Taip išgryninamos idėjos, kurios padės pasiekti užsibrėžtus tikslus ir darys didžiausią teigiamą poveikį didinant darbuotojų pasitenkinimą. Metų eigoje pakvieskite darbuotojus apžvelgti, ką grupė/darbuotojas jau padarė ir ką dar reikia padaryti.

„Remdamiesi tyrimų rezultatais darbuotojai ne tik nustato prioritetus, kuriems ateinančiais metais ketina skirti daugiausia dėmesio, bet ir realius tikslus. Darbuotojų pasitenkinimo tyrimo rezultatas — pačių darbuotojų pasiūlytas veiksmų planas, kuris atneša geriausią rezultatą ir sukuria draugišką atmosferą darbe“, — pakoja Diana Mačanecaitė.

Santrauka taupantiems laiką:

 1. Norėdami pasiekti aukščiausius rezultatus ženkite tris žingsnius: darbuotojų pasitenkinimo tyrimą vykdykite kasmet; matuokite ir lyginkite gautus rezultatus; darbuotojus įtraukite į naujų idėjų generavimą, svarbių sprendimų priėmimą ir veiksmų plano įgyvendinimą.
 2. Kasmet (pvz., trečiojo ketvirčio pabaigoje) atlikite (anoniminį) darbuotojų pasitenkinimo tyrimą.
 3. Rekomenduojamos tyrimo sritys: įmonės reputacija, aukščiausio vadovo ir tiesioginio vadovo darbo vertinimas, bendradarbiavimas su kolegomis, kasdienės darbo užduotys, darbo užmokesčio sistema, augimo ir ugdymo sąlygos įmonėje, vertybės ir viziją, įvairovė ir darbo aplinka.
 4. Nustatykite prioritetines sritis, kurioms skirsite didžiausią dėmesį.
 5. Rezultatus pristatykite darbuotojams: įmonės vadovas bendrą ataskaitą pristatys visiems įmonės darbuotojams, padalinių vadovai siauresnę ataskaitą — savo grupei.
 6. Padalinių darbuotojai analizuoja grupės rezultatus ir teikia siūlymus, kaip gerinti situaciją tam tikroje srityje. Grupės apibrėžia, kokius rezultatus (realius tikslus) ketina pasiekti kitais metais ir sudaro aiškų veiksmų planą — užduodamas klausimas: jei darysime veiksmą x, kas pasikeis? Darbuotojai susitaria, kaip ir prie kurių veiklų įgyvendinimo jie prisidės.
 7. Apklausos metų viduryje apžvelkite, ką grupė/darbuotojas jau padarė ir ką reikia įgyvendinti per ateinančius šešis mėnesius.
 8. Darbuotojų pasitenkinimo tyrimą atlikite kasmet ir sekite pokyčius.
Scroll to Top