Darbuotojų apklausa: kokios socialinės atsakomybės veiklos jiems yra svarbios

Verslasatsakingai.lt puslapyje daug rašome apie įmonėse vykdomas socialinės atsakomybės veiklas. Tačiau pastebime, kad ta pati idėja vienoje įmonėje suburs ir įkvėps visus darbuotojus, kitoje — gali nepasiteisinti. Kaip žinoti, ar socialinės atsakomybės veikla sulauks darbuotojų pritarimo, o ne pasipriešinimo? 

Nuo ko pradėti, norint sėkmingai vykdyti socialinės atsakomybės veiklas?

Prieš pradedant kurti socialinės atsomybės veiklų planą, reikėtų išsiaiškinti, kas aktualu jūsų įmonės darbuotojams. Įmonei, kuri ketina pradėti vykdyti socialinės atsakomybės veiklas, rekomenduojama atlikti darbuotojų socialinės atsakomybės apklausos anketą. Anketos rezultatai ne tik padės paruošti veiklų planą ir suburti komandą, bet ir atskleis sritis, kurias įmonėje reikėtų stiprinti.

Anketos klausimai sudaryti taip, kad padėtų nustatyti esamą situaciją įmonėje ir pateiktų pasiūlymus, atskleistų įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses:

1 – 6 anketos klausimai padės išsiaiškinti esamą situaciją įmonėje. 7 – 12 klausimai —  išsiaiškinti, kas motyvuoja įmonės darbuotojus.

Darbuotojų socialinės atsakomybės anketa įmonėms 

1 Ar jums svarbu, kad įmonė, kurioje dirbate, būtų socialiai atsakinga?

 • Taip,
 • Nei svarbu, nei nesvarbu,
 • Ne,
 • Nežinau.
 1. Ar įmonė skiria pakankamai dėmesio socialinės atsakomybės ir aplinkosauginėms veikloms?
 • Taip, pakankamai,
 • Vidutiniškai,
 • Per mažai,
 • Nežinau.
 1. Kaip manote, kurie ištekliai yra taupomi įmonėje:
 • Vanduo,
 • Elektra,
 • Kuras,
 • Popierius,
 • Nežinau.
 1. Ar teko susidurti su korupcija įmonėje (piktnaudžiavimas patikėta galia, siekiant asmeninės naudos, kyšininkavimas, sukčiavimas ir pan.)?
 • Labai dažnai,
 • Dažnai,
 • Retai,
 • Niekada.
 1. Įmonė užtikrina žmogaus teises (teisę į darbą; teisę į teisingą atlyginimą; teisę jungtis į organizacijas; teisę į profesinį orientavimą ir rengimą; teisę į nediskriminavimą; teisę į informaciją ir konsultaciją; teisę dalyvauti nustatant ir gerinant darbo sąlygas bei darbo aplinką; teisę į orumą darbe ir t.t):
 • Visiškai sutinku,
 • Sutinku,
 • Nei sutinku, nei nesutinku,
 • Nesutinku,
 • Visiškai nesutinku.
 1. Kaip dažnai dalyvaujate įmonės organizuojamose socialinės atsakomybės veiklose (pvz. kraujo donorystė, gamtos švarinimas ar kt.):
 • Daugiau nei 4 kartus per metus,
 • Dalyvauju 2-3 kartus per metus,
 • Dalyvauju bent kartą per metus,
 • Esu kažkada dalyvavęs,
 • Niekada nedalyvavau.
 1. Kokiai socialinės atsakomybės sričiai, jūsų manymu, įmonė turėtų skirti daugiausiai dėmesio ateinančiais metais? (pasirinkite vieną):
 • Darbuotojų gerovės gerinimas (motyvacinė sistemos tobulinimas, darbo vietos patogumas),
 • Sveikos gyvensenos programoms (dalyvavimas sportinėse veiklose, seminarai sveikos gyvensenos temomis),
 • Aplinkosauginėms veikloms (pvz., rūšiavimas, išteklių tausojimas, medelių sodinimas ar kt.).
 • Bendravimas su vietos bendruomene (pvz., parama soclialinės rizikos grupėms, vienišų senelių lankymas, kraujo donorystė, parama beglobiams gyvūnams ar kt.).
 1. Kurios sveikos gyvensenos skatinimo programos jums yra aktualios? (galite pažymėti daugiau nei vieną)
 • Fizinio aktyvumo skatinimo programos (sporto salių nuoma, bėgimo, dviračių maratonai, sporto įranga biure),
 • Sveikos mitybos įpročių ugdymas (vaisių dienos akcija, seminarai miego, sveiko stuburo, sveikos gyvensenos temomis),
 • Žalingų įpročių mažinimo programos (rūkymo, alkoholio prevencijos),
 • Kita …………………………………………………………………………..
 1. Kurios aplinkos apsaugos programos jums yra aktualios? (galite pažymėti daugiau nei vieną):
 • Taršos prevencija ir mažinimas,
 • Saikingas išteklių (vandens, popieriaus, elektros, kuro, maisto ir pan.) naudojimas,
 • Antrinių žaliavų pakartotinis naudojimas, rūšiavimas ,
 • Biologinės įvairovės ir gausos palaikymas, nykstančių rūšių apsauga,
 • Aplinkosauginių iniciatyvų organizavimas bei dalyvavimas,
 • Kita …………………………………………………………………………..
 1. Kurios bendruomeniškumą stiprinančios programos jums yra aktualios? (galite pažymėti daugiau nei vieną):
 • Pagalba socialia pažeidžiamoms visuomenės grupėms (pvz., pagyvenusiems žmonėms, vaikų globos namams, beglobiams gyvūnams ir pan.)
 • Visuomenės švietimas ir ugdymas;
 • Kraujo donorystės programos;
 • Paramos projektai,  aukų rinkimas (pvz., pyragų diena ar kt.),
 • Kita …………………………………………………………………………..
 1. Norėčiau būti įmonės socialinės atsakomybės veiklos iniciatyvinės grupės nariu (iniciatyvinė grupė – darbuotojų savanorišku pagrindu surinkta grupė, kurie organizuoja renginius, socialinės atsakomybės veiklas).
 • Taip,
 • Nesu tikras, reikėtų daugiau informacijos,
 • Ne,
 • Nežinau.
 1. Kas paskatintų jus labiau įsitraukti į įmonės socialinės atsakomybės, aplinkosaugines veiklas (įvardinkite priemones, sąlygas, ir kitus dalykus, kuriuos galėtų suteikti įmonė, kad galėtumėte  aktyviau dalyvauti socialinėse veiklose)?

Kaip vykdyti apklausą ir socialinės atsakomybės veiklas:

Apklausikite darbuotojus ir sužinokite, kokios veiklos (pvz., aplinkosauga, darbuotojų gerovės kūrimas, sveikatingumo programos, bendradarbiavimas su vietos bendruomene) motyvuoja darbuotojus?

Apibendrinkite anketos rezultatus, nustatykite prioritetines sritis.

Suburkite iniciatyvinę grupę ir paruoškite veiklų planą.

Organizuokite veiklas.

Pasiektais rezultatais dalykitės su darbuotojais. Klauskite, kas labiau paskatintų darbuotojus prisidėti prie socialinės atsakomybės veiklų?

Į socialinės atsakomybės veiklas įtraukite įmonės partnerius.

 
Scroll to Top