Efektyvus ĮSA veiklų viešinimas (I)

Dar prieš keletą metų Lietuvos verslas socialinę atsakomybę traktavo kaip papildomas ir (galbūt) nereikalingas išlaidas, o ne kaip investiciją į visuomenės gerovę, apie kurią verta būtų komunikuoti. Tačiau šiandiena įmonės pripažįsta, kad ĮSA veiklų viešinimas yra svarbus veiksnys, darantis įtaką įmonės veiklos rezultatams.

Europoje socialinė atsakomybė yra vertinama ir pripažįstama kaip įmonės valdymą bei atskaitomybę gerinantis veiksnys, kuris didina įmonės patikimumą, reputaciją ir patrauklumą klientams. Daugelyje šalių socialinės atsakomybės veiklos ir ataskaitos yra viešinamos savanoriškai ir laisva forma.

Įmonių socialinės atsakomybės veiklų pagrindas yra prisiimta atsakomybė už įmonės veiklą, kuri daro įtaką aplinkai ir visuomenei, apima žmogaus teises, korupcijos prevenciją, darbuotojų teises, sveikatą ir saugą, darbo aplinką bei aplinkosaugą.

Veiklų viešinimas kuria pasitikėjimą įmone

Vienas svarbiausių atsakingos veiklos viešinimo tikslų – kurti suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą įmone, viešai informuojant apie organizacijos vykdomų veiklų rezultatus, jų poveikį aplinkai ir bendruomenei.

Dalis didžiųjų Lietuvos įmonių periodiškai teikia ir viešina įmonės vykdomas socialines ir aplinkosaugines veiklas, nes tai daryti jas įpareigoja dalyvavimas Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo tinkle. Tokios ataskaitos yra teikiamos įmonės akcininkams ar darbuotojams, publikuojamos įmonės puslapyje. Tačiau didesnė dalis įmonių apie savo vydomas socialinės atsakomybės veiklas paprasčiausiai nutyli, nes neįverta tokios veiklos viešinimo privalumų.

Svarbu pažymėti, kad kiekvienais metais vis daugiau įmonių Lietuvoje pripažįsta, kad socialinių veiklų viešinimas suteikia galimybes ne tik gerinti įmonės reputaciją, prekės ženklo žinomumą ir etinius aspektus, bet ir darbuotojų motyvaciją, inovacijos bei mokymąsi. Atskaitingos bendrovės finansinę naudą gauna dėl dviejų pagrindinių veiksnių: tiesioginių išlaidų taupymo ir reputacijos rinkoje stiprinimo.

Socialinės atsakomybės veikla, kurią įgyvendina įmonės ir organizacijos, ne tik demonstruoja įmonės atsakomybę, bet ir leidžia susieti įmonę su tam tikromis vertybėmis, didina įmonės matomumą visuomenėje, kuria įmonės reputaciją ir užtikrinti konkurencinį pranašumą.

Socialinių ir aplinkosauginių vykdymo ir viešinimo nauda įmonei:

  • formuojamas atsakingos įmonės įvaizdis;
  • išauga pasitikėjimas įmone;
  • auga įmonės ir prekinio ženklo žinomumas;
  • pritraukiami ir išlaikomi geriausi specialistai;
  • išauga darbuotojų produktyvumas, pasiekiami aukštesni rezultatai;
  • mažėja įmonės neigiamas poveikis aplinkai;
  • didėja įmonės akcininkų pasitikėjimas, materialaus ir nematerialaus įmonės turto vertė.

Viešai pateikiama informacija apie organizacijos socialinę atsakomybę padeda formuoti tikslinių auditorijų – vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, darbuotojų pasitikėjimą įmone bei jų palankumą.

Kokiomis priemonėmis įmonės gali viešinti vykdomas socialines veiklas, aptarsime antroje straipsnio dalyje.

Scroll to Top