2015 m. konkurso „Verslas atsakingai“ lyderių pavyzdžiai

Įmonių socialinė atsakomybė (toliau — ĮSA) apima įvairias sritis — resursų taupymą, kompensavimo programas, darbuotojų motyvavimą, bendradarbiavimą su bendruomenėmis ir t.t. 

Todėl svarbu vykdomas socialines ir aplinkosaugines veiklas tinkamai subalansuoti ir žinoti stipriąsias bei silpnąsias puses.

Žemiau pateikiame 2015 metais balandžio mėnesį vykusio konkurso “Verslas atsakingai” lyderių veiklų pavyzdžius ir  esminius žingsnius, kurie padės efektyviau įgyvendinti ĮSA veiklas jūsų įmonėje. Iniciatyvas išskyrėme į aplinkosaugines ir socialines. Pabaigoje pateikiama informacija apie ĮSA veiklų viešinimą.

Aplinkosauginės iniciatyvos

1. Resursų taupymas. Įsivardykite žaliavas ir energetinius resursus naudojamus jūsų įmonės veikloje (pvz., vanduo, elektros energija, kuras, popierius ir kt.)  ir nusistatykite išteklių taupymo tikslus. Svarbu stebėti, kiek įmonė sunaudojo, pvz., kuro praėjusiais metais (kiekis) ir kiek planuoja sutaupyti (kiekis/ procentai) šiais ir kitais metais. Mažinti resursų sunaudojimą įmonėje padės CO2 pėdsako skaičiavimas, nuotolinės vaizdo konferencijos, kooperavimasis važiuojant į darbą, ekologinio vairavimo kursai ar kt.

Praktiniai pavyzdžiai. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos siekdama mažinti popieriaus suvartojimą organizacijoje įdiegė elektroninį parašą, kurį turi kiekvienas darbuotojas. Taip ne tik efektyviai taupomas popierius, bet ir darbuotojų, klientų bei partnerių laikas. UAB „Eugesta“ visus įmonės automobilius pažymėjo „Eko vairuotojas“ ženkliukais, organizavo ekonomiško vairavimo kursus, kurie padėjo sutaupyti kuro sunaudojimą įmonėje.

2. Efektyvus atliekų tvarkymas. Siekdami mažinti atliekų kiekį įmonėje ar organizacijoje vadovaukitės principu — mažink, panaudok pakartotinai, rūšiuok (ang. „Reduce, Reuse, Recycle“). Pirmasis ir bene svarbiausias žingsnis yra mažinti atliekų susidarymą, o tik po to rūšiuoti. Svarbu nustatyti, kokį kiekį atliekų įmonė pašalina ir užsibrėžti atliekų (išrūšiuojamų ir šalinamų sąvartyne) mažinimo tikslus (procentais). Atskirai reikėtų matuoti pavojingas atliekas (pvz.: elektros prietaisai, baterijos, cheminės medžiagos).

Praktiniai pavyzdžiai. UAB „Ekonominiai tyrimai ir konsultacijos“ įdiegė ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą, kuris padėjo itin sumažinti energijos vartojimą ir atliekų išmetimą.

3. Žalieji pirkimai. Pirkdami paslaugas ar produktus įmonėje užsibrėžkite aiškius tikslus, kiek iš jų bus perkama iš kitų atsakingų įmonių. Pvz., nuspręskite, kiek popieriaus įmonėje bus perkama su FSC ar PEFC sertifikatu. Šie sertifikatai apima visus popieriaus apdorojimo, gamybos, transportavimo ir platinimo etapus ir įrodo, kad sertifikuotas produktas pagamintas iš medienos, gautos iš tinkamai tvarkomo miško. Pirkdami paslaugas iš automobilių servisų, reikalaukite pateikti ataskaitas, kur buvo atiduodamos senos detalės, tepalai ir kt.

Praktiniai pavyzdžiai. VĮ „Telšių regiono keliai“ vykdanti „žaliuosius“ pirkimus savo veikloje naudoja: kanceliarines prekes, elektrą taupančias lemputes ir kitas buitinių ir gamybinių patalpų priežiūrai reikalingas priemones.

4. Kompensavimo programos. Kompensavimo programų esminis uždavinys — kompensuoti sritis, kuriose įmonės ekonominė veikla daro didžiausią neigiamą poveikį aplinkai. Pvz., jei įmonė generuoja didelį CO2 pėdsaką, šią veiklą galėtų kompensuoti medžių sodinimo akcijos.

Praktiniai pavyzdžiai. Kompensavimo programas galima vykdyti ne tik Lietuvoje. Pvz., UAB „Antalis“ įmonėms siūlo įsigyti kompensavimo kreditus, už kuriuos vėliau bus sodinami miškai Azijoje, Afrikoje. Šiose šalyse už kompensavimo kreditus yra ne tik sodinami  miškai, bet ir kuriamos naujos darbo vietos, skatinami socialiniai verslai.

5. Bioįvairovės apsauga. Bioįvairovės nykimas didžiąja dalimi vyksta dėl žmogaus vykdomos veiklos — nedarnaus gamtos išteklių naudojimo, ekosistemų naikinimo, taršos ir kitų priežasčių. Kadangi dėl bioįvairovės vyksta daug svarbių gamtos procesų, nuo kurių priklauso ir žmonijos gerovė, svarbu remti ir dalyvauti bioįvairovę skatinančiuose projektuose.

Praktiniai pavyzdžiai.  AB „Litgrid“ prie bioįvairovės išsaugojimo prisidėjo unikaliu projektu, kurio metu buvo persodinta į Lietuvos raudonąją knygą įtraukta nykstanti gėlių rūšis — Raudonoji gegūnė, dar kitaip vadinama lietuviška orchidėja. UAB „Eugesta“ darbuotojai prie bioįvairovės didinimo prisideda valydami pelkes ir taip saugodami nykstančias augalų rūšis.

Socialinės iniciatyvos

6. Saugi darbo vieta. Tam, kad būtų sukurta saugi darbo vieta, visų pirma svarbu inventorizuoti darbo aplinką, įvertinti darbuotojų profesines rizikas, fizinius, fizikinius, biologinius, cheminius, ergonominius ir psichosocialinius veiksnius. Kuriant saugią darbo vietą įmonėje rekomenduojama organizuoti mankštas, seminarus apie mitybą, sveiko stuburo mokymus. Atnaujinant biuro patalpas atsižvelgti į darbuotojų pageidavimus (oro kondicionavimas, indaplovė ir t.t.) ir kartu kurti malonią ir motyvuojančią darbo aplinką. Darbuotojus reguliariai vaišinti vaisiais, suteikti galimybę spausti šviežias sultis įmonės virtuvėlėje. Įrengti poilsio ir tylos kambarius, kuriuose darbuotojai gali netrukdomi pailsėti ir atgauti jėgas. Biurai valyti tik ekologiškomis valymo priemonėmis.

Praktiniai pavyzdžiai. UAB „Storebrand Baltic“ darbuotojams pastatė reguliuojamo aukščio stalus, kurie ne tik kuria kūrybiškesnę, bet ir sveikesnę darbo aplinką. Darbas tokioje aplinkoje didina efektyvumą ir mažina nuovargį.

7. Patraukli darbuotojų motyvavimo sistema. Kuriant patrauklią ir konkurencingą darbuotojų motyvavimo sistemą svarbu atsižvelgti į darbuotojų nuomonę. Tai atskleisti padeda darbuotojų apklausos anketos, į kurias įtraukiami esminiai klausimai apie darbo krūvį, darbuotojo saugumo pojūtį, karjeros troškimus ir kt. Įmonės, kurių prioritetas yra patraukli darbo vieta, darbuotojus motyvuoja finansuodamos darbuotojų tobulinimosi kursus, studijų programas, sporto klubus, pensijų fondus. Sudaroma galimybės pačiam darbuotojui planuoti savo darbo laiką. Apibrėžiamas aiškus darbuotojų sveikinimo planas gimtadienių, jubiliejų, išskirtinių progų metu. Pagrindinio įmonės renginio metu apdovanojami labiausiai nusipelnę darbuotojai ir komandos.

Praktiniai pavyzdžiai. UAB „Antalis“ vykdo darbuotojų pasikeitimo dieną, kurios metu pasirinktą valandų skaičių darbuotojas dirba kolegos vietoje. Pvz., vadovas iškrauna prekes kartu su vairuotoju, administratorė pasikeičia su įmonės buhalteriu ir t.t. Taip suteikiama galimybė ne geriau pažinti, bet ir suprasti vieniems kitus, labiau integruotis. AB „Lietuvos geležinkeliai“ daug dėmesio skiria darbuotojų sveikatai — finansuoja sporto klubų abonentus, diagnostinį sveikatos patikrinimą ir kt.

8. Darbuotojų dalyvavimas ĮSA veiklose. Įmonės užsibrėžti socialinės atsakomybės tikslai nebus pasiekti, jei socialinės atsakomybės ir aplinkosauginėse veiklose nedalyvaus įmonės darbuotojai. Jei veiklose dalyvaujančių darbuotojų skaičius kiekvienais metais auga, tai parodo, kad įmonė eina teisingu keliu ir gali pagrįstai didžiuotis pasiektais rezultatais.

Praktiniai pavyzdžiai. UAB „Callcredit Operations“ socialinės atsakomybės veiklose kiekvienais metais dalyvauja vis daugiau įmonės darbuotojų. Organizacija atsižvelgia į darbuotojų nuomonę ir pageidavimus, prie kokios jie norėtų prisidėti, kokios socialinės problemos jiems rūpi. Darbuotojai turi galimybę vieną darbo dieną skirti pasirinktai savanoriškai veiklai.

9. Bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis. Vykdant socialinės atsakomybės veiklas svarbu atsižvelgti į vietos bendruomenių problemas ir poreikius. Organizuoti veiklas, į kurias įsitrauktų bendruomenės nariai, diskutuotų joms aktualiomis temomis, vyktų edukaciniai renginiai. Tokių susitikimų metu svarbu ne populiarinti įmonės vardą, bet spręsti vietos problemas.

Praktiniai pavyzdžiai. AB „Litgrid“ bendraujant su vietos bendruomenėmis ieško joms aktualių problemų sprendimo. Rudaminos bendruomenei pasiguodus, kad miestelis neturi savo herbo, AB „Litgrid“ inicijavo miestelio herbo kūrimą. Projekto „Dialogo kultūros skatinimas“ metu, įmonė surengė pilietines diskusijas su žinomais žmonėmis. Tokie susitikimai ne tik skatina nuomonių įvairovę ir pilietiškumą, bet ir suteikia unikalią progą bendruomenei susirinkti ir pabūti kartu.

10. Korupcijos prevencija. Siekiant užtikrinti korupcijos prevenciją, įmonės vykdo auditą, suburia pirkimų komisija, apibrėžia aiškias vidaus  taisykles, kurios skirtos išvengti kyšininkavimo ir korupcijos atvejų. Kovos su korupcija prevencija vykdoma šiomis priemonėmis: paskiriamas atsakingas asmuo, kasmet rengiami planai ir priemonės mažinti korupcijos tikimybę, suteikiama galimybė ūkio subjektams teikti nusiskundimus, informaciją apie pažeidimus anonimiškai el. paštu, rengiami darbuotojų mokymai apie tai, kas yra korupcija, kokiais būdais gali pasireikšti, kokios pasekmės.

Praktiniai pavyzdžiai. UAB „Storebrand Baltic“ anti-korupcijos aspektus apibrėžė įmonės etikos kodekse, visi Storebrand grupės darbuotojai turi galimybę anonimiškai pranešti apie pastebėtus pažeidimus, gilinti žinias kasmetiniuose etikos e-mokymuose.

11. Vertinamos partnerių ir tiekėjų ĮSA veiklos. Vykdomos socialinės atsakomybės veiklos nebus pilnai išpildytos jei įmonė neatsižvelgs į partnerių ir tiekėjų socialinės atsakomybės tikslus bei vykdomas veiklas. Todėl perkant prekes ar paslaugas svarbu reikalauti, kad rangovai turėtų įsidiegę aplinkos vadybos standartus, būtų įpareigoję darbus organizuoti taip, kad būtų išvengta galimo neigiamo poveikio aplinkai, būtų atsakingai tvarkomos gamybos metu susidarančios atliekos ir pateikiami tai patvirtinantys dokumentai. Renkantis tiekėjus atsižvelgti į potencialių tiekėjų siekį mažinti elektros energijos suvartojimą, kuro sąnaudas, pakuotės dydį ir kt.

Praktiniai pavyzdžiai. UAB „Storebrand Baltic“ tikrina kiekvieną potencialų tiekėją siekiant įvertinti, ar jis atitinka socialinės ir aplinkosauginės politikos standartus. Įmonė naudojasi savo kaip pirkėjo teise daryti teigiamą įtaką tiekėjams ir sistemiškai dirbti su tvarumu.

12. ĮSA veiklų viešinimas. ĮSA veiklų viešinimas didina įmonės patikimumą ir padeda pritraukti geriausius specialistus, gerina įmonės reputaciją ir prekinio ženklo žinomumą bei augina pasitikėjimą įmone. ĮSA veiklas rekomenduojama viešinti: įmonės internetinėje svetainėje (sukuriama atskira skiltis), vidiniame įmonės puslapyje, socialiniuose tinkluose, straipsniuose spaudoje, susitikimuose su bendruomenėmis ir t.t.

Praktiniai pavyzdžiai. AB „Lietuvos paštas“ apie vykdomas tautiškumo skatinimo, bendruomenių ir darbuotojų švietimo, aplinkosaugos socialinės atsakomybės veiklas nuolat informuoja įmonės svetainėje, socialiniuose tinkluose.

Scroll to Top