Patarimai verslui: 79

Verslas atsakingai – praktinis gidas verslui, siekiančiam dalytis ir keisti juos supančią aplinką. Čia dalinamės praktiškais patarimais, kurie įmonėms padeda socialinės atsakomybės tikslus pasiekti lengvai ir organizuotai. 

ATSAKINGAS VERSLAS ĮMONEI

 Atsakingas verslas uždirba daugiau, egzistuoja ilgiau ir atranda vis daugiau šios veiklos privalumų.

 • Energijos išteklių, skiriamų susisiekimui, kiekio mažinimas. Susisiekimo būdų efektyvinimas.
 • Energijos išteklių, skiriamų komfortui palaikyti, kiekio mažinimas.
 • Energijos gaminimas naudojant atsinaujinančius išteklius – saulė, vanduo, vėjas.
 • Taršos prevencija ir mažinimas.
 • Saikingas ir efektyvus išteklių naudojimas kuriant gerovę, didesnę vertę.
 • Maisto ir kitų produktų transportavimo kelio nuo kilmės vietos iki galutinio vartotojo trumpinimas.
 • Saikingas maisto ir kitų produktų ar paslaugų vartojimas.
 • Vandens tausojimas, efektyvus vandens naudojimas buityje, pramonėje, ūkiuose.
 • Antrinių žaliavų pakartotinis panaudojimas, rūšiavimas, pakuočių mažinimas.
 • Elektroninio parašo įvedimas. Reikalaukite, kad visos sąskaitos jums būtų siunčiamos elektroniniu formatu.
 • Biologinės įvairovės ir gausos palaikymas, nykstančių rūšių apsauga.
 • Aplinkos tvarkymas ir aplinkosaugonių iniciatyvų organizavimas bei dalyvavimas.
 • Užrašyta ir kryptingai vykdoma įmonės socialinės atsakomybes (ĮSA) politika / strategija.
 • Darbuotojų įsitraukimas į ĮSA veiklas.
 • Saugios darbo aplinkos kūrimas.
 • Kryptinai vykdoma aiški darbuotojų motyvavimo sistema.
 • Darbuotojų mokymų organizavimas, kvalifikacijos kėlimas.
 • Atsakinga ir aktyvi narystė vietos bendruomenėse, jai aktualių problemų sprendimas.
 • Aktyvus bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis.
 • Atsakingas laisvalaikis ir pramogos, be žalingo poveikio aplinkai ir aplinkiniams.
 • Korupcijos prevencija.
 • Potencialių verslo partnerių, tiekėjų ĮSA veiklų vertinimas.

Pozityvios informacijos sklaidos visuomenės informavimo priemonėse ir kitoje aplinkoje didinimas.

NAUDA ĮMONEI

Nuo 2010 metų organizuojame nemokamas vasaros stovyklas vaikams. Stovyklos tikslas — draugiškų aplinkai įpročių ugdymas.

Išgyvenimo gamtoje iššūkiai, popieriaus gamybos eksprerimentai, valgomosios kosmetikos degustavimas, rankų darbo žaislų ir aitvarų gamyba, teatro pamokos – tai tik maža dalis Eko karta stovyklos užsiemimų. Nuo 2020 m. programa orientuojama į 12 – 14 metų jaunuolius, siekiant sudaryti saugią aplinką atviram bendravimui ir gamtos patyriminei veiklai.

NAUDA DARBUOTOJAMS
 1. Stiprinamas darbuotojų pasitikėjimas įmone (darbuotojai mato, kad įmonei svarbu aplinka, kurioje visi gyvename);
 2. Darbuotojai aktyviai įsitraukia į bendras veiklas ir iniciatyvas, sudaromos sąlygos tobulėti;
 3. Išauga darbuotojų aktyvumas, kuris iš bendrų veiklų pereina į tiesioginį darbą;
 4. Auga darbuotojų atsakingumas, pasiekiami aukštesni rezultatai;
 5. Išauga darbuotojų produktyvumas, pasitenkinimas, lojalumas ir motyvacija;
 6. Išauga darbuotojų sąmoningumas (mažėja vagysčių rizika ir kt.).

Tikime, kad patyrimai ir ryšys su gamta keičia vaikų likimus.

NAUDA BENDRUOMENEI
 1. Abipusiai palankiu būdu derinami bendruomenės poreikiai ir verslo interesai;
 2. Sprendžiamos bendruomenių problemos;
 3. Suaktyvėja bendruomenės savanoriška veikla, kuriasi naujos iniciatyvos;
 4. Skatinamas jaunimo įsitraukimas, perduodamos žinios ir sudaromos sąlygos praktikai;
 5. Išauga bendruomenės akytumas;
 6. Prisideda prie geresnės gyvenimo kokybės kūrimo.
NAUDA GAMTAI
 1. Mažėja išteklių švaistymas;
 2. Efektyviai ir atsakingai naudojami gamtos ištekliai, gamybos medžiagos ir kt.;
 3. Labiau saugoma ir tausojama mus supanti aplinka;
 4. Atgyja apleistos teritorijos;
 5. Padidėja “žalių produktų”, tinkamų perdirbti, sunaudojančių mažiau išteklių gamybos procese, skatinančių taupesnį energijos ir kitų išteklių naudojimą,kūrimas ir gamyba.

 Atsakingas verslas uždirba daugiau, egzistuoja ilgiau ir atranda vis daugiau šios veiklos privalumų.

NAUDINGI STRAIPSNIAI

Rūšiuoti įmonėje — tai paprasta!

Vis daugiau įmonių Lietuvoje siekia tapti atsakingomis, tačiau daugumai darbdavių rūšiavimas įmonėje labiau asocijuojasi su beprasmėmis laiko ir pinigų sąnaudomis nei praktine nauda — išleisti …

SKAITYTI

Kaip sumažinti išlaidas kurui 5 proc?

Dauguma sutiks, kad kuro kainos degalinėse nedži­ug­ina, o išlaidos degalams auga kiekvieną mėnesį. Geri­au­sias būdas taupyti degalus – keisti vairav­imo įpročius. Venk staigių pagre­itėjimų ir …

SKAITYTI

Kaip sumažinti įmonės išlaidas vandeniui?

Geri­amojo van­dens par­davinėjimo preky­bos cen­tru­ose mada atke­li­avo iš Vakarų val­sty­bių, negal­inčių dži­augtis požem­i­nio van­dens lobi­ais. Lietuva yra viena iš nedauge­lio pasaulio…

SKAITYTI

Nepriklausomas Nemuno taršos tyrimas 2013

Vis labiau nepasitikime vandens kokybe ežere, negeriame vandens iš čiaupo, abejojame vietinių žuvų kokybe, o mūsų Baltijos jūra minima tarp labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Užterštas vanduo yra…

SKAITYTI

Žaliojo rakto programa

1994 m. Danijoje buvo pradėta įgyvendinti aplinkosauginė Žaliojo rakto programa, kuria siekiama skatinti ekologines iniciatyvas apgyvendinimo paslaugas teikiančio sektoriaus įmonių tarpe. 1998 m. …

SKAITYTI

Renginių atmintinė įmonėms

Ar jūsų įmonėje vyksta mokymai ir seminarai? O gal organizuojate verslo atstovų susitikimus, kuriuose dalyvauja ne tik įmonės darbuotojai, kviestiniai svečiai, bet ir būsimi partneriai? …

SKAITYTI

Geriems darbams strategijų nereikia

“Tam, kad daryti gerus darbus nereikia nei sudėtingų planų, nei strategijų” sako UAB “Eugesta” darbuotojai. Spalio 11 d. 10 val. ryto į Alešiškių kaimą iš skirtingų Lietuvos kampelių sugužėję…

SKAITYTI

Dviračiu į darbuotojų širdis

Ar jūsų įmonės darbuotojai gali džiaugtis dažnai organizuojamomais bendrais renginiais, įdomiomis veiklomis ar išvykomis? Jei taip, sveikiname. Tačiau net ir sėkmingai veikiančios įmonės negali…

SKAITYTI

Aplinkosauginės veiklos įmonėje

Aplinkos būklė yra vienas iš svarbiausių veiksnių, veikiančių ne tik žmogaus socialinę raidą, ekologinį saugumą, bet ir verslo plėtros perspektyvą. Gamtos, gyvūnijos ir bioįvairovės išsaugojimas …

SKAITYTI

Ekonomiškas vairavimas padeda sutaupyti

Kasdien tūkstančius konteinerių Vilniuje aptarnaujantys šiukšliavežiai po miestą triūsia ekonomiškiau ir mažiau teršdami aplinką – bendrovė „VSA Vilnius“ pirmoji iš atliekų vežėjų apmokė visus …

SKAITYTI

Efektyvus ĮSA veiklų viešinimas (I)

Dar prieš keletą metų Lietuvos verslas socialinę atsakomybę traktavo kaip papildomas ir (galbūt) nereikalingas išlaidas, o ne kaip investiciją į visuomenės gerovę, apie kurią verta būtų komunikuoti…

SKAITYTI

Ar jūsų įmonės darbuotojai yra laimingi?

Ilgalaikius tikslus turinčios įmonės pripažįsta, kad kasmet skiria vis daugiau dėmesio ir išteklių tam, kad jų įmonės darbuotojai jaustųsi laimingi. Pasak specialistų, tik laimingi darbuotojai …

SKAITYTI

Kaip atgauti jėgas pietų pertraukos metu

Leiskite paklausti, ką veikiate pietų pertraukos metu: paskubomis užkandžiaujate prie savo darbo stalo, o gal pietų pertraukos išvis atsisakote, nes “turite daug darbo”, “reikia baigti svarbų …

SKAITYTI

Efektyvus ĮSA veiklų viešinimas (II)

Apie įmonėje vykdomas socialinės atsakomybės veiklas (toliau ĮSA) rekomenduojama informuoti ne tik įmonės vadovus ar akcininkus, bet ir kitas suinteresuotas grupes: partnerius, tiekėjus…

SKAITYTI

Ar jūsų įmonė atsakinga?

Ar jūsų įmonė yra socialiai atsakinga? Ar dalyvavimas maratone ar labdaros renginyje yra ženklas, kad esame socialiai atsakinga įmonė? Ką mes turime daryti norint tapti atsakinga įmone. Panašius…

SKAITYTI

Sveikesni pietūs darbe

Aktyvi prot­inė ar fiz­inė veikla darbe iš orga­nizmo reikalauja nemažai energi­jos. Deja, pasirūpinti visaverte mityba darbe pritrūk­sta laiko. Todėl dau­guma dirbančiųjų kas­dien susiduria su …

SKAITYTI

Geri darbai: kaip įtraukti darbuotojus?

Daugelis socialiai atsakingų įmonių Lietuvoje gali pasigirti aplinką keičiančiais projektais. Tačiau net ir labai įkvepianti nauja idėja (kuri pradžioje žadino kolegų entuziazmą) laikui …

SKAITYTI

Gerų darbų progresas Kaune (video)

Lapkričio mėnesį Kaune buvo atidarytos naujos Kauno samariečių socialinio ir vaikų dienos centro „Užuovėja“ patalpos. Po daugiau nei metus trukusių remonto darbų Lietuvos samariečių bendrijos …

SKAITYTI

TEO darbuotojai litus iškeitė į gerumą

Lietuvos gyventojai savo litus jau iškeitė į eurus, o bendrovės TEO darbuotojai nusprendė, kam skirti dalį įmonės paramos biudžeto. Per penkerius metus projekto „TEO litai“ metu bendrovės…

SKAITYTI

Atsakingo verslo tendencijos Lietuvoje

Tiek verslo, tiek visuomenės domėjimasis įmonių socialinės atsakomybės veiklomis pastaraisiais metais Lietuvoje pastebimai išaugo. Jau nieko nebestebina viešbučių raginimai tausoti vandenį…

SKAITYTI
Scroll to Top