Ar jūsų įmonė atsakinga?

Ar jūsų įmonė yra socialiai atsakinga?

Ar dalyvavimas maratone ar labdaros renginyje yra ženklas, kad esame socialiai atsakinga įmonė? Ką mes turime daryti norint tapti atsakinga įmone?

Panašius klausimus užduoda įmonės, kurios planuoja socialinės atsakomybės veiklas ir siekia verslą vystyti atsakingai. Įprastas verslas veikia laikantis įstatymų ir kitų verslą reguliuojančių dokumentų. Atsakingas verslas — savo veikloje savanoriškai įgyvendina aukštesnius aplinkosauginius, socialinio vystymosi reikalavimus. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad verslo socialinė atsakomybė, tai procesas, kuriame įmonė nuolat tobulėja ir didina konkurencinį pranašumą.

Nėra vienos formulės, kaip būti atsakingu. Kiekviena įmonė turėtų įvertinti, kokiose srityse daro didžiausią neigiamą poveikį aplinkai ir siekti jį sušvelninti. Kitais žodžiais tariant, svarbiausia — spręsti didžiausias problemas ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Dalinamės klausimais, kurie padės susisteminti vykdomas veiklas, atskleis jūsų įmonės vykdomų veiklų stipriausias ir silpniausias puses.

Atsakę į šiuos klausimus žinosite, kokiose srityse darote tinkamus žingsnius, į kurias sritis reikėtų atkreipti daugiau dėmesio. Klausimus išskyrėme į dvi grupes: aplinkosauginius ir socialinės atsakomybės.

Klausimai, kurie padės efektyviau vykdyti socialinės atsakomybės veiklas įmonėje

Aplinkosauga

 1. Ar turite užrašytą ir kryptingai vykdomą įmonės socialinės atsakomybes (ĮSA) politiką / strategiją?
 1. Kas jūsų įmonėje yra atsakingas už ĮSA veiklų vykdymą? Kaip šis asmuo yra vertinamas?
 1. Kokios veiklos praėjusiais metais buvo vykdomos siekiant taupyti resursus? Ar siekiant taupyti resursus buvo atlikta verslo procesų pakeitimų ar technologinių inovacijų? pvz.: kokios veiklos buvo vykdomos mažinant elektros energijos suvartojimą įmonėje? • Kokios veiklos buvo vykdomos mažinant vandens suvartojimą įmonėje? • Kokios veiklos buvo vykdomos mažinant kuro suvartojimą įmonės transportui? • Kokios veiklos buvo vykdomos mažinant popieriaus vartojimą įmonėje? • Kokių rezultatų pasiekta? • Ar jūsų įmonėje yra naudojamas vanduo plastikinėje pakuotėje (gerti, kavai ar arbatai ruošti)?
 1. Kaip praėjusiais metais įmonėje buvo tvarkomos atliekos? Ar siekiant sumažinti atliekų susidarymą / geriau tvarkyti atliekas buvo atlikta verslo procesų pakeitimų ar technologinių inovacijų? pvz.: kokias atliekas rūšiuojate? • Kokia dalis susidariusių atliekų buvo perdirbta? • Kokiais būdais valdote veiklos vykdymo metu susidarančių atliekų bei pavojingų medžiagų poveikio aplinkai riziką?
 1. Ar/kokius produktus, žaliavas, pagamintus iš perdirbtų medžiagų, naudojate įmonėje?
 1. Kokius ekologiškus produktus / žaliavas naudojate vykdydami veiklą?
 1. Kokias poveikio aplinkai kompensavimo programas įmonė vykdė x metais?
 1. Kokias veiklas praėjusiais metais vykdėte siekdami išlaikyti / didinti biologinę įvairovę?

Socialinė atsakomybė

 1. Kaip į ĮSA veiklų vykdymą įtraukiami įmonės darbuotojai?
 1. Kokios veiklos praėjusiais metais buvo vykdomos kuriant saugią ir sveiką darbo vietą?
 1. Kaip užtikrinamas įmonės darbo vietų patrauklumas? pvz.: motyvavimo sistema, mokymai, renginiai, atgalinio ryšio iš darbuotojų surinkimas bei reagavimas į identifikuotas problemas
 1. Kaip jūsų įmonė prisideda prie žmogaus teisių užtikrinimo? pvz.: nediskriminavimas, tiekėjų auditas.
 1. Kaip prisidedate prie vietos bendruomenėms / visai visuomenei aktualių problemų sprendimo?
 1. Su kokiomis nevyriausybinėmis organizacijomis bendradarbiaujate? Kokią bendrą veiklą / projektus vykdote?
 1. Ar vertinate potencialių verslo partnerių / tiekėjų ĮSA praktiką?
 1. Kaip užtikrinate korupcijos prevenciją?
 1. Kaip viešinate ĮSA veiklas?
 1. Jei praėjusiais metais vykdėte kitas ĮSA veiklas, kurios nebuvo paminėtos – įrašykite jas čia.
Scroll to Top