Daiginti grikiai — greitas ir sveikas super maistas

Žiemos metu dauge­lis žmonių klau­sia, kaip stiprinti orga­nizmą ir aprūpinti jį reiki­amomis medži­agomis. Ter­miškai neap­doroti, daig­inti grikiai pasižymi milžiniška energija reikalinga augalui užaugti, aukšta min­er­a­line verte ir geru įsisavinimu.

Grikių sudė­tyje yra geležies, kalcio, kalio, fos­foro, jodo, cinko, flu­oro, molib­deno, kobalto, B grupės vit­a­m­inų, folio rūgšties. Žal­ius (dar kitaip — ter­miškai neap­doro­tus) grik­ius paprasta daig­inti namu­ose, o rezul­tatą išvysite jau po 16 val. Padarykime eksper­i­mentą — daig­inti grikiai skanesni nei virti.

Žali ar rudi grikiai?

Rytų Europoje įprasta val­gyti rudu­o­sius grik­ius, liku­sioje Euro­pos dalyje – žal­i­u­o­sius. Nuo ter­miškai apdorotų grikių, žali grikiai skiri­asi tuo, kad naud­ingų medži­agų juose yra dau­giau ir jos lengviau pasisavinamos.

Rudieji grikiai prieš patek­dami ant mūsų stalo, buvo gari­nami, džiov­inami ir kepinami. Garas šioms kruopoms suteikia sav­itą skonį. Kita grikių kepin­imo priežastis — lengves­nis apdoro­ji­mas, dides­nis pro­dukto kiekis ir atsparu­mas kenkė­jams (ilges­nis galio­jimo laikas).

Žali grikiai yra neapdirbti garu, todėl yra daigūs. Juos daž­ni­au­siai renkasi propaguo­jan­tys sveiką gyven­imo būdą asmenys, sportininkai. Grikiai neturi kvieči­u­ose, rugiu­ose ir mieži­u­ose esančio gliuteno (glitimo), kurio dau­gu­mos žmonių virškin­imo sis­tema netoleruoja. Nekepin­tos grikių kruo­pos yra ne tik švieses­nės, bet ir saldesnio, švel­nes­nio, mal­onaus riešutų sko­nio. Grikiai – vien­in­teliai grū­diniai augalai, kurie turi rutino (vit­a­mino P). Jo dau­giau­siai būna žiedu­ose ir žal­i­u­ose lapu­ose. Ruti­nas nau­do­ja­mas širdies, krau­jagys­lių, hiper­toni­jos, cukrinio dia­beto ir kitų ligų pro­fi­lak­tikai bei gydy­mui, sumažina neigiamą radioak­tyvių medži­agų poveikį.

Ter­miškai neap­dorotų grikių rasite sveiko maisto krautu­vėse, ūkininkų turgeli­u­ose, didži­u­o­siu­ose preky­bos cen­tru­ose, sveiko maisto par­duo­tu­vėse. Tokių grikių kilo­gramo kaina svyruoja nuo 3 (perkant pas ūkininką) iki  5 eu (perkant sveiko maisto parduotuvėse).

Ar žinote, kad Ital­i­joje grikiai par­duo­dami vaistinėse?

Paprasta daig­inti namuose

Daig­in­i­mas – tai proce­sas, kai grū­dai nuplau­nami ir laikomi drėg­nai reg­u­liariai juos per­plau­nant van­de­niu. Neap­doroti grikiai yra vieni lengvi­au­siai daig­i­namų grūdų — trumpas mirkymo laikas, gre­itas dygi­mas (viena para). Net jei niekuomet nedaig­inote, grikių daig­in­i­mas įkvėps bandyti ir daig­inti daugiau.

Der­lius po 1–2 dienų.

Mirky­mas — 20 min.

Reikės: pusės stik­linės žalių grikių, smulkaus siete­lio, stik­linio  indo, rankšluostėlio.

1-oji diena.

1.Pusę stik­linės ter­miškai neap­dorotų grikių užpilkite stik­line van­dens, mirkykite 15–20 min. Taip grikiai tampa gyvi ir pasiruošia dygti.

2. Grik­ius sudėkite į sietelį, uždenkite drėgnu rankšlu­ostėliu (kad neišdžiūtų). Skalaukite: 2–3 kar­tus per dieną.

3. Grik­ius siete­lyje daiginkite 1–1,5 paras.

2-oji diena.

1.Po 16 valandų pasirodys balti daigeliai. Grikių daigeliai turėtų būti (svarbu!) ne ilgesni nei 2–3 mm.

2. Sudy­gu­sius daigelius skalaukite po tekančiu van­de­niu, nusausinkite ir sudėkite į indą.  

3. Grikių dai­gus galite laikykite šaldy­tuve (iki 3 dienų) arba sudžiovinkite (palikite džiūti siete­lyje arba išdžiovinkite džiovyklėje).  

Recep­tai

Padarykite eksper­i­mentą – daig­inti grū­dai yra skanesni nei virti. Grik­ius rekomen­duo­jama val­gyti pir­moje dienos pusėje, gal­ima maišyti su uogomis ar vaisi­ais (pus­ryči­ams) ir žalumy­nais (pietums).

Grikiai su vaisi­ais pus­ryči­ams. Pusė stik­linės daig­intų grikių, sezoninių vaisių ar uogų (kri­aušė, bananas, obuolys), truputis tarkuo­tos imbiero šaknies, viską paskan­inti cinamonu.

Daig­intų grikių košė vaikams. Jei keti­nate virti grikių košę, rekomen­duo­jame išbandyti išsivirti košę iš daig­intų grikių. Tokia košė bus tikrai skani.

Gar­dus kok­teilis vaikams. Į smulk­in­tuvą sudėkite bananą, žalių salotų lapų, daig­intų grikių, obuolį, kri­aušę arba slyvą.

Sal­dus grikių kre­mas — daig­in­tus grik­ius sumaišykite (arba sumalkite) su medumi.  

Saulė­tas deser­tas. Daig­in­tus grik­ius užpilkite migdolų pienu, pagardinkite uogomis, sezonini­ais ar džiov­in­tais vaisiais.

Traškūs džiov­inti grikiai. Sudaig­in­tus grik­ius sudžiovinkite, pavyzdžiui, palikti juos siete­lyje, arba šil­toje vietoje. Bet geri­au­sia tai daryti džiov­in­tuvu. Sudžiov­inti grikiai bus traškūs ir skanūs. Jų rekomen­duo­jama pasi­imti į darbą, įdėti vaikams į mokyklą.

Eksper­i­men­tuokite, praturtinkite savo racioną sveikesniu, gyvu, vietiniu maistu. Bandykite atrasti naujų skonių ir netikėtų derinių.

Scroll to Top