Gerų darbų progresas Kaune (video)

Lapkričio mėnesį Kaune buvo atidarytos naujos Kauno samariečių socialinio ir vaikų dienos centro „Užuovėja“ patalpos. Po daugiau nei metus trukusių remonto darbų Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius persikelia į naują pastatą Šv. Gertrūdos gatvėje 8A Kaune. 

Kauno meras Andrius Kupčinskas kartu su atstovais iš Kauno samariečių bendrijos ir kitais partneriais dalyvavo naujojo centro atidaryme ir pašventinime. UAB „Callcredit Operations“ prisidėjo prie centro įrengimo darbų ir suremontavo vieną iš kambarių vaikams. Įmonės darbuotojai savanoriškai rinko lėšas pastato įrengimui ir skyrė laiko bei patys paruošė, dažė sienas ir lubas.

Tarptautinę kredito rizikos vertinimo, rinkodaros paslaugų, vartotojų informacijos, interaktyvių sprendimų ir konsultacinės analitikos ekspertų įmonę „Callcredit Operations“, įsikūrusią Kaune su Lietuvos samariečių bendrija sieja nevienerių metų draugystė. UAB „Callcredit Operations“ darbuotojai palaiko glaudžius ryšius su vaikų dienos centro „Užuovėja“ globotiniais. Šis Lietuvos samariečių bendrijos vaikų dienos centras rūpinasi vaikų iš rizikos grupės šeimų užimtumu ir popamokine veikla. „Callcredit Operations“ darbuotojai nekartą susitiko su vaikais jų senose patalpose, vėliau priėmė į svečius savo biure, kartu ėjo į cirką ir žaidė krepšinį Žalgirio arenoje.

Bendraujant su „Užuovėjos“ vaikais ir centro vadovais, paaiškėjo aktualiausia problema – dienos centras neturėjo tinkamų patalpų. Pastaruosius kelerius metus centro patalpos buvo Kauno Šv. Gertrūdos g. 17/Gimnazijos g. 4 name. Tačiau jos per mažos, patalpose trūko vaikams skirtų erdvių, be to, jos nepakankamai šildomos. Kauno miesto savivaldybė Lietuvos samariečių bendrijai skyrė apleistą pastatą toje pačioje Šv. Gertrūdos gatvėje. Pastato būklė buvo avarinė, jį reikėjo renovuoti ir apšiltinti.

Sužinojus tai gimė iniciatyva „Sukurkime Užuovėją“. Jos iniciatoriai –  „Callcredit Operations“ darbuotojai – stengiasi padėti dienos centro vaikams greičiau ir patogiau įsikurti naujose patalpose. Organizacija kartu su remėjais įrengė vieną kambarį, kuriame vaikai galės tobulėti ir turiningai leisti laisvalaikį.

„Callcredit“ darbuotojai su draugų ir pažįstamų pagalba sukūrė lankstinukus apie projektą, plakatus, reklaminius vaizdo klipus ir taip kvietė prisidėti prie projekto plačiąją visuomenę. Pasitelkus Žalgirio arenos ir restorano „1410“ pagalbą buvo organizuojami labdaringi proto mūšiai, stalo futbolo čempionatai, kurių metu taip pat buvo renkamos lėšos „Užuovėjos“ vaikams.

Visų tokių veiklų metu surinkta netgi 7 344,43 Lt, kurie „Callcredit Information Group“ buvo padvigubinti (visas savanoriavimo ir labdarystės būdu surinktas lėšas įmonė padvigubina). Tokiu žingsniu grupė skatina savo darbuotojus aktyviai prisidėti prie bendruomenių gerovės kūrimo. Taigi, iki šiol dienos centrą „Užuovėja“ jau pasiekė „Callcredit“ darbuotojų surinkta 14 688,86 Lt parama. Už šias lėšas nupirkti radiatoriai, centrui skirtose patalpose įrengtas šildymas, sumontuoti langai, įrengta elektros instaliacija, taip pat apšiltintos lubos ir sienos, kurios buvo išdažytos. Vertindama didelį darbuotojų indėlį šioje iniciatyvoje, motininė kompanija paskyrė dar 15 000 Lt šiai iniciatyvai remti.

Scroll to Top