Įmonės socialinės atsakomybės ataskaita: konkurencinis pranašumas ar formalumas?

Socialiai atsakingų įmonių atstovai teigia, kad poreikį rengti ataskaitas pastūmėjo gausėjantis klientų iš Skandinavijos ir Vakarų Europos srautas, visuomenės susidomėjimas vykdomomis socialinėmis ir aplinkosauginėmis veiklomis. Ataskaitų teikimas yra priemonė, kuri leidžia viešai pristatyti organizacijos vykdomas veiklas, skatina ne tik efektyviai valdyti naudojamus resursus, bet ir mažinti susidarančių atliekų kiekį.  

Pasauliniu mastu geriausiai žinomu įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) ataskaitoms rengti skirtu standartu laikoma Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos ataskaita (angl. „Global Reporting Initiative“, toliau: GRI). Tai patvirtina ir KPMG 2013 metais atliktas tyrimas, kurio metu buvo nustatyta, jog GRI naudojimas lenkia nacionalinių ar kitokių gairių naudojimą. Į šį standartą savo ataskaitose nuorodas teikia daugiau nei 78% iš 100-to didžiausių 41 šalyje veikiančių įmonių (N100).

GRI gairės pateikia rekomendacijas, kokią informaciją apie savo aplinkosauginę, socialinę ir ekonominę veiklą organizacijos turėtų pateikti savo ataskaitose vadovaujantis darnaus vystymosi požiūriu. GRI gairėse pateikiami tiek bendrieji atskaitomybės principai, kuriais remiantis turėtų būti rengiama ataskaita,  tiek ir specifiniai veiklos indikatoriai.

Žemiau pateikiame dviejų minučių video, kuris atskleidžia penkis GRI ataskaitų teikimo žingsnius

Kokybiškų socialinės atsakomybės ataskaitų nauda organizacijai:

  • padeda mažinti įmonės CO2 pėdsaką, išteklių vartojimą;
  • formuoja tikslinių grupių (klientai, tiekėjai, partneriai, pirkėjai) pasitikėjimą organizacija;
  • išauga darbuotojų lojalumas;
  • identifikuojamos rizikos ir galimybių sritys;
  • supaprastinami darbo procesai, mažėja išlaidos, auga darbo efektyvumas;
  • veikia kaip prevencinė priemonė aplinkosaugos, žmogaus teisių ar kt. srityse;
  • skatinama vidinė ir išorinė komunikacija (dialogas su suinteresuotom grupėmis);  
  • padeda nustatyti ateities planus ir strategiją.

Ne gana to, ataskaitų teikimas didina investuotojų susidomėjimą — socialinės atsakomybės ataskaita padeda palyginti tame pačiame ir skirtinguose sektoriuose veikiančias įmones, rodo įmonės rezultatus sprendžiant socialinius, aplinkosauginius klausimus.

Socialiai atsakingos įmonės savo veiklos ataskaitose akcentuoja, kiek svarbi įmonei, jos darbuotojams, visuomenei yra jų vykdoma socialiai atsakinga veikla. Tyrimai rodo, kad vartotojai tokią įmonę vertina palankiau, mieliau renkasi jos produktus, skatina kitus daryti tą patį, labiau tiki jos vykdoma veikla.

Ataskaita ne tikslas, o įrankis

Ataskaita turėtų būti ne tikslas pati savaime, o įrankis, kuris padeda keistis ir siekti užsibrėžtų tikslų. Organizacijos rezultatai turėtų būti pristatomi platesniame tvarumo kontekste. Turėtų būti aišku, kaip organizacija prisideda ir ateityje planuoja prisidėti prie aplinkosauginės, socialinės situacijos gerinimo (vietos, regiono ar pasaulio mastu). Norint sekti pokyčius, svarbu pateikti aiškius, pamatuojamus rodiklius.

Specialistai pabrėžia, kad kokybiška ataskaita nebūtinai turi būti labai didelė. Organizacijos ataskaita gali tilpti ir į keletą lapų, bet tik tuomet, kai ataskaitoje yra pateikiami skaičiai, pvz., yra aiškiai nurodoma, kiek įmonės darbuotojai pasodino medžių, kiek žmonių įsitraukė į organizuojamas veiklas, kaip sumažėjo atliekų kiekis, kuro, vandens, elektros energijos suvartojimas ir t.t.

Įmonėms, kurios vis dar abejoja dėl ataskaitų naudos, svarbu atminti, kad organizacijos, kurios jau dabar teikia kokybiškas GRI ataskaitas įgyja konkurencinį pranašumą prieš delsiančius.

Vertingos nuorodos:

GRI ataskaitų rengimo įvadas

GRI ataskaitų teikimo nauda

GRI ataskaita, nuo ko pradėti

Scroll to Top