Įmonių socialinės atsakomybės konferencija „GREEN INC.“

2009-04-23

2009 balandžio 23 diena, „Rūpi“ kalendoriuje apibraukta ryškiai raudona spalva, neleido pamiršti ketvirtadienio planų – 10 val. ISM vadybos ir ekonomikos universitete „Įmonių socialinės atsakomybės konferencija „GREEN INC.“ Šiandien verslą kuriame atsakingai“.
Smalsumą žadinusios viena už kita įdomesnės penkių pranešimų temos konferencijos metu kūrė skirtingas emocijas – stebino, nuvylė ir sukėlė audringų plojimų.
 
Štai kelios įdomesnės pranešimų mintys…
 
Pranešimas „ĮSA koncepcija ir pavyzdžiai“ (Lyra Jakulevičienė, „UNDP“)
Įmonių socialinė atsakomybė yra vertinama kaip kitoks požiūris į verslą, padedantis prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ir optimizuoti savo ilgalaikę veiklą. Viena iš besikeičiančių aplinkos salygų – išteklių ribotumas. Finansų sektoriuje pritrūko pinigų – pasaulį ištiko krizė. Įdomu, kas įvyktų, jeigu imtume stokoti žaliavų. ĮSA tikslas – bandyti balansuoti tarp turimų išteklių ir laiko, per kurį jie bus sunaudoti.
 
Verslo evoliucijos etapai:
 • nuo pelno. Pagrindinis verslo tikslas – patenkinti akcininkų lūkesčius ir siekti pelno.
 • link filantropijos. Verslo vienetas ima mąstyti ne vien apie pelną, bet ir apie filantropinę veiklą – tvarko aplinką, remia finansiniais ar kitais resursais. Filantropija užsiimama ne dėl naudos, bet suvokiant tai kaip gerą poelgį. Šis etapas dar nėra socialinė atsakomybė.
 • link santykių su bendruomene. Organizacija atlieka socialinį marketingą – bando bendrauti su visuomene. Tai investicijos į sėkmingą verslą, nes pirmiausia reikalingas bendruomenės palaikymas. Šis etapas apima strateginius veiksmus, įskaitant ir bendruomenės tikslus.
 • link investicijų į bendruomenę. Keičiasi verslo požiūris – bendravimo neužtenka, reikia investicijų į bendruomenę, nes ją sudaro tie patys verslo paslaugų ir produktų vartotojai. Šiame etape kuriamos strateginės partnerystės inicijuotos įmonės.
 • link darnaus verslo. Link verslo, darnaus su aplinka, visuomene ir jos lūkesčiais bei darbuotojais. Socialinė atsakomybė gali būti įrankiu tada, kai ji yra dalis viso verslo proceso – ir įmonės tiekimo grandinės dalis, ir darbuotojų politikos dalis, ir santykių su partneriais pagrindas. Šis etapas prasideda, kai įmonių socialinė atsakomybė yra integruota į verslą – ji duoda ilgalaikę grąžą.
ĮSA darbuotojo pareigybė verslo vienete yra laikina – ji reikalinga tik sukurti ir  integruoti sistemą. Vėliau šiuo klausimu turi rūpintis ne vienas atsakingas asmuo, bet visa organizacija savo padaliniuose.
 
 
Pranešimas „Įmonės įvaizdžio formavimas, ĮSA integravimas į įmonės strategiją“ (Ingrida Dubinskaitė, „Alchemic“)
Atlikus apklausą, ar įmonių socialinė atsakomybė padeda kurti įvaizdį, daugiau negu pusė organizacijų atsakė – ne. Ar ĮSA naudinga verslui? Deja, ji nepadeda verslui uždirbti daugiau pinigų. Tada kodėl įmonės vis tiek taiko ĮSA? Nes tai madinga ir naudinga organizacijos įvaizdžiui. Tik nedaugelis mano, kad taikyti socialinę atsakomybę versle yra tiesiog brandu.
 
 
ĮSA diegimo organizacijoje veiksmų planas:
 • esamos situacijos įvertinimas. Prieš diegdama ĮSA, įmonė turi įvertinti surinktą informaciją ir organizacijos situaciją. Priežastis – siekiama išvengti investavimo tose srityse, kuriose jau buvo investuota.
 • vidinis tyrimas. Organizacija pirmiausia turi išsiaiškinti, kaip darbuotojai supranta ĮSA, ir ko jie norėtų. Tada organizuojami mokymai – darbuotojai informuojami ir aiškinama apie diegiamą ĮSA. Įmonei būtina gauti darbuotojų pritarimą. Negalima jų priversti būti socialiai atsakingais. Būtina organizacijos personalo motyvacija ir savanoriškumas.
 • tikslų ir įgyvendinimo laikotarpio nustatymas. Mažų ir didelių žingsnių sudėliojimas. Nereikia per daug skubėti, bet ir nelėtinti tempo.
 • organizacijos veiklos sričių atrinkimas diegti ĮSA. Šis etapas yra pirmojo tęsinys. Analizuojamos įmonės veiklos sritys, kuriose galimas ĮSA procesų integravimas.
 • konsultantų pagalba. Diegti ĮSA gali būti reikalinga tikrų specialistų patirtis ir patarimai.
 
Būtina sąlyga diegti ĮSA – aukščiausiojo vadovo dalyvavimas kuriant ĮSA strategiją ir visapusis palaikymas. Tik organizacijos vadovo iniciatyvumas gali duoti ilgalaikių rezultatų.
 
ĮSA neturi įmonei daug kainuoti. Jeigu taip nutinka, einama neteisingu keliu. Lengviausias pasirinktas būdas – įsigyjamas brangus produktas, o ne ieškoma ĮSA procesų pritaikymo metodų savo veikloje minimaliais kaštais.
 
 
Pranešimas „ĮSA bendruomenėms komunikacija: nesavanaudiškas savanaudiškų santykių kūrimas“ (Snieguolė Matonienė, „Euro RSCG PR“)
Savanaudiškumo galima siekti per įmonių socialinę atsakomybę – tiesiog darant naudą kitiems.  ĮSA komunikacija bendruomenėje atneša naudos ir vartotojui, ir verslui. Vartotojas, būdamas konkrečios interesų grupės narys, jaučia socialinės atsakomybės poveikį gaudamas papildomos vertės (organizacijos moka mokesčius, rūpinasi aplinka). Kyla klausimas – socialinė atsakomybė turi būti vykdoma tyliai ar naudojant tuos pačius rinkodaros metodus, apie tai viešai kalbant, komunikuojant ir siekiant bendros naudos?
 
Išvada – savanaudiški ir nesavanaudiški santykiai formuojami per ĮSA komunikaciją.
 
 
Pranešimas „Kur prasideda „žalioji“ įmonių socialinė atsakomybė? Kodėl ji neretai tampa tik rinkodara ar „žaliuoju plovimu“?“ (Tomas Vaišvila, „Palink“)
Ekologija neturėtų organizacijai ir jos paslaugų vartotojui kainuoti brangiau. Įtikinti vartotoją teiginiu kiek produktas brangesnis, tiek geresnis labai sudėtinga. Žmonės pirmiausiai teikia prioritetą praktiškumui.
 
„IKI“ prekybos tinklo savininkai, belgai ir prancūzai, pirmieji Lietuvoje pradėjo taikyti ekologines priemones. Kalbant apie ekologijos svarbą ir būtinumą, lietuvių įmonėms dar trūksta sąmoningumo.
 
 
Pranešimas „ĮSA ataskaita – vadybos ir komunikacijos įrankis. Kaip ją parengti?“ (Justina Andriuškevičiūtė, „Andriuskeviciute, Kuras ir partneriai“)
Įmonių socialinės atsakomybės ataskaita rengiama apie vykdomą ir planuojamą socialinę bei aplinkosaugos veiklą, įvertinant jau pasiektus rezultatus ir taip informuojant savo partnerius, tiekėjus, investuotojus bei pilietinę visuomenę apie atsakingą verslo praktiką.
 
Svarbiausias ĮSA ataskaitos tikslas – sukurti organizacijos interesų grupių pasitikėjimą, viešai informuojant apie savo socialinės atsakomybės veiklos rezultatus. Vien tik kalbėti apie taikomą įmonių socialinę atsakomybę neužtenka.
 
Patarimai apie ĮSA ataskaitos rengimą
 • prieš ataskaitos rengimą būtina užsitikrinti visų skyrių vadovų grupės paramą.
 • būti maksimaliai konkretiems.
 • nesigėdyti savo klaidų ir silpnų vietų. Ataskaita reikalauja atskleisti stipriąsias ir silpnąsias ĮSA puses.
 • sudėtingiausia parengti pirmąją ataskaitą.
ĮSA konferencijos „GREEN INC.“ išklausytų pranešimų nevertinsime, juk kiekvieno skonis skirtingas. Mums buvo įdomu paragauti visko po truputį ir pabandyti tai perteikti jums. Pavyko?
Scroll to Top