Iniciatyva. Mažiau taršos – daugiau žalumos

2015

Skaiči­uo­jama, kad ES šalyse vienas gyven­to­jas per metus sunau­doja apie 198, Lietu­voje – 230 maišelius! Būdami lengvi ir maži plas­tikiniai maišeliai daž­nai patenka ne į atliekų rūši­av­imo cen­trus, o į ežerus, upes ir jūrą, kur jų irimo proce­sas trunka šimtus metų. Jau dabar tik Viduržemio jūroje plū­duri­uoja 500 tonų plas­tiko. Žūsta žuvys ir jūrų gyvū­nai, kurie plas­tiko dale­les netyčia palaikę maistu, o yrančiomis plas­tiko dalelėmis terši­ame savo žemę ir vandenį. Tuo tarpu bet kur išmetamų nuorūkų kiekio augimo nesustabdo net didinamos baudos.

Taršos augimas yra visuomenės augimo mod­e­lio, paremto var­to­to­jiškumu, pasekmė. Šiukšlės niekur ned­ingta, tačiau jų kiekis prik­lauso nuo to kaip kei­sis mūsų elgesys ir požiūris: ar var­tosime ir mes­ime kur papuolė, ar mažin­sime var­to­jimą ir keisime savo įpročius.

Iniciatyva. Mažiau taršos — daugiau žalumos

VšĮ “Rūpi” organizuoja akciją, kurios metu bus dalinamos nešiojamos peleninės ir medžiaginiai maišeliai daržovėms. Akcijos tikslas atkreipti visuomenė dėmesį į augantį taršos kiekį ir paprastus sprendimo būdus. Nešiojamos peleninės yra pagamintos ir antrinių žaliąvų, jos lengvai tilps žvejo kuprinėje ar kišenėje, tuo tarpu medžiaginiai maišeliai daržovėms — puiki alternatyva mažinti plastiko vartojimą Lietuvoje ir skatinti atsakingą mąstymą.

Scroll to Top