Išteklių taupymas: kam to reikia?

2015-02-27

Mums reikia gamtos išteklių, tokių kaip metalai, mineralai, miškai, žemė, maistas, oras ir vanduo, kad būtų užtikrintas klestėjimas ir gerovė ateityje, bet juos naudojame greičiau, nei galime pakeisti. Jei naikinsime gyvūnus ir augalus, kurie išlaiko mūsų ekosistemos balansą, bus problemų ateityje.

Siekdamas užtikrinti, kad mes ir mūsų vaikai ateityje turėtume geras gyvenimo sąlygas, sveiką aplinką ir gerą ekonomiką, turime pakeisti būdą, kuriuo naudojame išteklius – kiekvienas atskirai ir kaip bendruomenė. Efektyvus išteklių naudojimas yra jų taupymas, tausus naudojimas ir poveikio aplinkai mažinimas.

Jei eisime dabartiniu keliu, iki 2050 m. išgausime penkis kartus daugiau išteklių nei šiandien. Tai tikriausia nebus įmanoma. Daugiau kaip 60 % mūsų ekosistemų jau pernelyg išnaudotos, kilo grėsmė pasauliniams žuvų ištekliams ir mes keliame pavojų savo vandens bei oro kokybei kirsdamas per daug medžių.

Gyventojų skaičiui pasaulyje artėjant prie 9 mlrd. turime tapti visuomene, kuri naudoja išteklius efektyviau – tokia, kuri siektų gerinti aplinką, o ne ją žaloti.

Štai kodėl ES skatina efektyvų išteklių naudojimą, kuris reiškia, kad ištekliai naudojami tausiau. Tokios žaliavos kaip vanduo, mineralai ir mediena turi būti tvarkomos efektyviau per jų gyvavimo ciklą – nuo tada, kai jie išgaunami, iki tada, kai išmetami.

Didžiausią vartojimo poveikį aplinkai daro maistas, pastatai ir transportas, todėl šias sritis reikia keisti labiausiai. Kaip vartotojai galime prisidėti atsižvelgdamas į perkamų produktų naudojimo trukmę bei poveikį ir tai, kaip naudojame energiją bei vandenį namuose, taip pat kalbėdamiesi su draugais ir šeimos nariais apie perkant priimamus sprendimus.

Daugiau informacijos rasite http://www.generationawake.eu/lt/vartojimo-gairc497s/ 

Scroll to Top