Kaip pasirinkti socialinių investicijų programos partnerį?

Įmonei, nusprendusiai pasirinkti socialinį partnerį, dažnai kyla klausimai — nuo ko pradėti, kaip teisingai pasirinkti socialinę veiklą, ar verta į šias veiklas įtraukti ir darbuotojus. 

O gal pakaks tik įmonės vadovo asmeninės nuomonės ir kelių pavedimų internetu?

Dalinamės UAB Statoil Fuel & Retail Lietuva, kuri “Verslas atsakingai” konkurso metu buvo išrinkta, kaip labiausiai pasižymėjusi socialinės atsakomybės srityje, bendradarbiavimo su “SOS Vaikų kaimai Lietuva” patirtimi. Nuo 2013 metų įmonė įgyvendina projektą “Kurkime ateitį kartu”, kurio tikslas — motyvuoti ir į darbo rinką integruoti mažiau galimybių turinčius jaunuolius.

Darbuotojai patys išrinko socialinių investicijų partnerį

Trejų metų bendrabarbiavimo sutartį su “SOS Vaikų Kaimai Lietuva” įmonė pasirašė 2013 metų kovo mėnesį. Prieš tai trys potencialūs partneriai pristatė siūlymus galimam bendrabarbiavimui, tačiau darbuotojų balsų dauguma lėmė, kad įmonės partneriu buvo išrinktas SOS Vaikų Kaimai Lietuva. Socialinių investicijų sutartį pasirašė SOS vaikų kaimai direktorius Audrius Natkevičius ir SFR Lietuva generalinis direktorius Giedrius Bandzevičius.

Projekto veiklos įtraukė visus darbuotojus

UAB Statoil Fuel & Retail Lietuva darbuotojai ir vadovai, SOS kaimai jaunuoliai ir darbuotojai, siekdami geriau pažinti vieni kitus, jau sutarties pasirašymo dieną linksmai leido laiką — kartu žaidė boulingą, šnekučiavosi, susidraugavo ir dalinosi patirtimi. Įgyvendinant 2013-2014 metais projekte numatytas profesinio orientavimosi veiklas, įmonės darbuotojai jaunuolius konsultavo profesijos pasirinkimo klausimais, paskaitos „Kaip sėkmingai pristatyti save darbdaviui“ metu diskutavo jaunimo įsidarbinimo temomis. Interaktyvaus vertybių žaidimo metu jaunuoliai išmoko priimti sprendimus, efektyviai spręsti problemines situacijas.

Kiekvienas jaunuolis turėjo unikalią progą susipažinti su konkretaus padalinio darbu ir vasaros metu padirbėti Statoil degalinėse (2013 metais dirbo 4, 2014 metais planuojama įdarbinti 6 jaunuolius). Artimiausiu metu įmonė planuoja jaunuolius detaliau supažindinti su Statoil degalinių veiklomis ir procesais.

SVARBU: UAB Statoil Fuel & Retail Lietuva patirtis rodo,  kad geriausi rezultatai pasiekiami, kai įmonė  į socialinio partnerio paieškas įtraukia ne tik kelis atsakingus asmenis, bet ir visus darbuotojus, veiklos yra tolygiai skirstomos visų metų eigoje, sąlygos prisijungti prie socialinės veiklos yra sudaromos kiekvienam norinčiam darbuotui, apie įmonės vykdomas socialines veiklas informuojami verslo partneriai. Taip geri darbai nelieka vien tik formalumas — darbuotojai gerąją patirtį parsineša namo, jaunuoliai turi galimybę geriau integruotis visuomenėje, o verslo partneriai, įkvėpti puikaus pavyzdžio, yra skatinami aktyviau įsitraukti į socialines veiklas net jei to anksčiau ir nedarė.

Kaip įmonei pasirinkti socialinių investicijų partnerį:

 1. Suburkite 3-5 darbuotojų komandą.
 2. Apibrėžkite socialinio projekto trukmę (rekomenduojama rinktis ilgalaikius projektus – 3 ir daugiau metų), tikslus ir siekiamus rezultatus.
 3. Į socialinio partnerio paiešką įtraukite įmonės darbuotojus — pasiteiraukite, kokios socialinės problemos, jų nuomone, yra aktualios ir svarbios šiandiena Lietuvoje.
 4. Išrinkite 3 vertingiausius pasiūlymus.
 5. Potencialius socialinius partnerius pakvieskite trumpai pristatyti savo veiklas.
 6. Pateiktas idėjas aprašykite vidiniame įmonės puslapyje.
 7. Inicijuokite įmonės darbuotojų balsavimą.
 8. Įmonės darbuotojams bei vadovams pristatykite, kuris projektas buvo išrinktas.
 9. Informuokite būsimus partnerius. Detaliai aptarkite programos eigą. Būsimas veiklas paskirstykite tolygiai visų metų eigoje (ne tik Kalėdinio laikotarpio metu). Veiklas organizuokite taip, kad galėtų įsitraukti kuo daugiau darbuotojų.
 10. Sutarties pasirašymo dieną suorganizuokite veiklas, kurios padės geriau pažinti vieniems kitus.
 11. Sudarykite sąlygas visiems darbuotojams prisidėti prie projekto veiklų.
 12. Apie bendradarbiavimą su socialiniais partneriais informuokite visuomenę, verslo partnerius ir klientus. Kvieskite juos aktyviai prisidėti prie šios iniciatyvos.
Scroll to Top