Kaip sumažinti išlaidas už elektros energiją biure 30 proc. ir daugiau?

Šiais laikais, kai didžioji dokumentų ir komunikacijos dalis persikelia į elektroninę erdvę, net nesusimąstome, kad skiriame per mažai dėmesio įpročiams, lemiantiems elektros energijos suvartojimą biure.

Pasak specialistų, net 60% pastato eksploatavimo sąnaudų gali sudaryti išlaidos elektros energijai (biurų apšvietimui, kompiuteriams, serveriams, kavos aparatui ir kt.).

Nors didelė elektros energijos sąnaudų dalis yra techninio pobūdžio, tačiau yra ir vadybinių priemonių, kurioms nereikia jokių papildomų išlaidų, o 30 procentų sumažėjusiomis sąskaitomis galima džiaugtis  jau po 6 mėnesių.

Štai elektros energijos taupymo įpročių rekomen­dacijos įmonėms, siekiančioms mažinti išlaidas už elektros energiją biure:

 1. Nustatykite taupymo tikslą. Pavyzdžiui, per metus sutaupyti vieno mėnesio elektros energijos sąskaitos dydžio sumą.
 2. Atsakykite į klausimus: ar mūsų biure yra vietų, kuriose šviesa yra įjungta visą darbo dieną? Kiek valandų per dieną biure yra įjungta šviesa (nuo 7val. iki 21val.)? Kokie prietaisai biure sunaudoja daugiausiai elektros energijos? Ar išjungiami visi elektros prietaisai darbui pasibaigus?
 3. Biuro darbuotojus supažindinkite su elektros energijos taupymo iniciatyva, kvieskite juos siūlyti savo idėjas, kaip taupyti elektros energiją biure.
 4. Siekdami skatinti darbuotojus taupyti elektros energiją, kas mėnesį išrinkite geriausius rezultatus pasiekusį biurą (padalinį) ir jo darbuotojus apdovanokite, pvz., pintine šviežių vaisių.
 5. Biure naudokite kuo daugiau natūralios dienos šviesos.
 6. Sumažinkite pasyvų elektros energijos vartojimą. Darbui pasibaigus, savaitgaliais, atostogų metu, pilnai išjunkite ne tik kompiuterius, bet ir printerius, mikro bangų krosnelę, oro vėdinimo sistemą ar kitus elektros prietaisus.
 7. Skatinkite darbuotojus išjungti šviesą net tuomet, kai iš patal­posišeinama vos kelioms minutėms. Šalia jungiklio priklijuokite lipdukus, raginančius išjungti šviesą.
 8. Mažinkite popieriaus suvartojimą. Mažindami popieriaus naudojimą biure, mažinsite ir elektros energijos suvartojimą.
 9. Rinkitės efek­tyvesnes, energiją tau­pančias lemputes. Aukštos kokybės LED lemputės ne tik sunaudoja iki 50 proc. mažiau elektros energijos nei dienos šviesos lempos, bet ir gali gyvuoti ilgiau.
 10. Keičiant biuro įrangą, atsižvelkite į naujo prietaiso elektros energijos taupymo klasę.
 11. Rečiau lankomose patalpose (pvz., laiptinėje) įrenkite judesio davilkius. 
 12. Lyginkite elektros energijos suvartojimą kiekį, ne kainą su praėjusių metų laikotarpiu. Pasiektais rezultatais dalykitės ne tik su vadovais, bet ir biuro darbuotojais.

Pakeitę kas­di­e­nius įpročius, raciona­liai nau­dosime gam­tos ištek­lius, kurie būtini elek­tros energi­jos gamy­bai bei prisidėsime prie anglies dvideginio (CO2) išme­timo į aplinką  mažinimo.

Scroll to Top