Konkursas “Verslas atsakingai” — galimybė įmonėms parodyti, ko yra vertos

Praėjus metams po pirmojo konkurso „Verslas atsakingai“, pastebima nauja tendencija – ilgalaikius tikslus turinčios įmonės siekia ne tik didinti pelnus, bet ir tapti socialiai atsakingomis bei aktyviau rūpintis supančia aplinka.

Pergalė atsakingo verslo konkurse — tai didelis pasiekimas, kurismotyvuoja komandą dirbtidaugiau ir siekti naujų tikslų. Vienas iš jų – paskatinti Lietuvos įmones aktyviau įsitraukti į socialinės atsakomybės veiklas ir padėti rasti tinkamiausius verslo atsakomybės sprendimus, atsižvelgiant į kiekvienos įmonės specifiką.

Visą kovo mėnesį įmonės gali teikti paraiškas ir pretenduoti tapti atsakingiausia Lietuvos įmone

VšĮ „Rūpi“ organizuoja tradicija tapusį konkursą įmonėms  – „Verslas atsakingai“ 2014. Šio konkurso metu bus išrinkta ir 2015 m. balandžio 24 d. apdovanota atsakingiausia Lietuvos įmonė. Renginio organizatoriai įsitikinę, kad šis konkursas – tai galimybė novatoriškas veiklas vykdančioms įmonėms parodyti, ko yra vertos.

Konkurso „Verslas atsakingai“ 2014 tikslas – išrinkti ir apdovanoti atsakingiausią Lietuvos įmonę, kuri 2014 metais labiausiai prisidėjo prie aplinkosauginės veiklos bei socialinės gerovės kūrimo.

Iki š.m. kovo 31 d. rašykite apie jūsų įmonėje ar organizacijoje 2014 metais vykdytas aplinkosaugines, socialinės gerovės kūrimo veiklas ir pretenduokite tapti atsakingiausia Lietuvos įmone.

Pasak VšĮ „Rūpi“ atstovų, konkurso organizavimą paskatino ilgametė patirtis vykdant socialinės atsakomybės, aplinkosaugines veiklas, leidžiant aplinkosauginį žurnalą „Ozonas“ ir visuomenės švietimo projektus: ekorekomendacijos.lt ir ekokarta.lt .

Padeda suformuoti naujus žingsnius

Patirtis rodo, kad dalyvavimas „Verslas atsakingai“ konkurse ne tik padeda suvokti įmonės įsitraukimo į socialines ar aplinkosaugines veiklas lygį, bet ir suformuoja naujus žingsnius, kuriais įmonė turėtų eiti ateityje.

Konkurso organizatoriai planuoja gyvus susitikimus su didžiausią pažangą padariusiomis Lietuvos įmonėmis. Susitikimų metu bus diskutuojama apie atsakingo verslo iššūkius, dalijamasi praktiniais patarimais. Pasak 2014 metais konkurse dalyvavusių įmonių, gyvi susitikimai buvo lyg šviežias oro gūsis įmonėms, neišvengiamai susidūrusiomis su naujais iššūkiais.

Bus apibendrinti konkurso rezultatai ir sukurti atsakingo verslo principai, kuriais vadovaudamosi įmonės galės plėsti vykdomas socialinės atsakomybės, aplinkosaugines, darbuotojų motyvacijos ir kitas veiklas. Atsakingo verslo rekomendacijos bus publikuojamos www.verslasatsakingai.lt svetainėje.

„Verslas atsakingai“ 2013 nugalėtojai: socialinė atsakomybė — nauda visoms pusėms

Konkurso „Verslas atsakingai“ 2013 nugalėtojos UAB „Callcredit Operations“ pavyzdys rodo, kad socialinė atsakomybė gali ir turi būti veikla, jungianti visus darbuotojus. Įmonės darbuotojai ne tik patys sprendė, kokią socialinę ar aplinkosauginę veiklą pasirinkti, bet ir aktyviai dalyvavo visuose projekto įgyvendinimo etapuose.

UAB „Callcredit Operations“ strategija — pasirinkti vieną ilgalaikį socialinį partnerį. 2013 metais įmonė pradėjo bendradarbiauti su Lietuvos samariečių bendrijos vaikų dienos centru „Užuovėja“, kuri rūpinasi vaikų iš rizikos grupės šeimų užimtumu ir pomokykline veikla. Įmonės darbuotojai ir „Užuovėjos“ vaikai kartu leido laiką, organizavo bendras veiklas, lankė vieni kitus ir dalijosi patirtimi. Tačiau norėdami labiau padėti vaikams, įmonės darbuotojai inicijavo projektą „Sukurkime užuovėją“, kurio tikslas įrengti naujas patalpas vaikų dienos centrui.

Aktyvus darbuotojų įsitraukimas į projektus, kurie įgyvendinami jų rankomis, kuria ne iliuziją apie vykdomus gerus darbus, bet dovanoja naudą visoms pusėms. Vaikai gavo saugius ir jaukius namus, darbuotojai – aibę gerų emocijų, įmonės partneriai — galimybę prisidėti prie gražios iniciatyvos, o pati įmonė pritraukia aktyvius ir siekiančius tobulėti darbuotojus.

Įmones, kurios 2013 metais konkurso „Verslas atsakingai“ metu labiausiai pasižymėjo  atskirose srityse: UAB „Antalis“ – kompensacinių programų vykdymo ir bendradarbiavimo su atsakingais partneriais srityje, UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ – ilgalaikių socialinių programų įgyvendinimo srityje ir UAB „Eugesta“ – aplinkosauginių projektų įgyvendinimo srityje.

Paraiškas dalyvauti konkurse įmonės ir organizacijos gali teikti iki 2015 m. kovo 31d.

Scroll to Top