Mentorystės programos, kurios padeda atskleisti gerąsias darbuotojų savybes

Tam, kad įmonė turėtų tvirtus pamatus ir ilgalaikę perspektyvą, ji turi pritraukti aktyvius ir bendruomeniškus žmones. Akivaizdu, kad įmonės darbuotojai, kurie vieningai susitelkia padėdami bėdos ištiktiems žmonėms, gali mobilizuotis ir susidorojant su iššūkiais savo darbinėje aplinkoje.

Su asociacijos „Mentor Lietuva“ valdybos pirmininku, SEB banko prezidento pavaduotoju ir Verslo bankininkystės tarnybos direktoriumi Aivaru Čičeliu ir „Mentor Lietuva“ projektų koordinatorę Giedre Kisiele kabame apie  savanorystės svarbą organizacijoje, darbuotojų įsitraukimą ir galimybę patirti savirealizacijos jausmą sprendžiant opias visuomenės problemas.

Padeda spręsti opias visuomenės problemas

„Mentor Lietuva“ — ne pelno siekianti organizacija, nuo 2004 metų veikianti kaip tarptautinės organizacijos „Mentor Internatinal“ atstovybė, siekianti apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo piknaudžiavimo tabaku, alkoholiu ir narkotikais bei skatinti juos sveikai gyventi. Organizacijai vadovauja Jos Didenybė Švedijos Karalienė Silvija.

Į savanorišką veiklą įmonės įsitraukia norėdamos padėti. „Manau, kad savanoriškos veiklos įmonės ir jų darbuotojai imasi nuoširdžiai norėdami padėti, keisti aplinką, nuveikti prasmingų darbų, — pasakoja A. Čičelis, — Kuo žmonės daugiau įsitraukia į socialinę veiklą, kuo aiškiau pamato, jog ir vieno ar kelių žmonių indėlis yra svarbus ir rezultatyvus, tuo daugiau yra nuveikiama.“

Pasak pašnekovo, įvairių socialinių problemų prevencija yra efektyvi ir galinga tik tada, kai ja rūpinasi visa bendruomenė – t. y. ne tik tėvai, mokykla, kitos institucijos, bet ir visa bendruomenė kartu, kai įsitraukia ir verslas. „Todėl SEB siekia ne tik vystyti tvarią veiklą, bet ir įsijungia į įvairias iniciatyvas ir socialines programas. Kadangi prioritetą teikiame toms socialinėms programoms, kuriose ir patys aktyviai galime dalyvauti, tad jau 10 metų draugaujame su organizacija „Mentor Lietuva“. Ši draugystė neša abipusę naudą ir vertę.“ — neabejoja A. Čičelis.

Svarbu ilgalaikiškumas

Mentorystės programa — tai dviejų žmonių — suaugusiojo (mentoriaus) ir paauglio draugystė, kurios tikslas — savo pavyzdžiu ir sukaupta gyvenimiška patirtimi paauglį įkvėpti prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, paskatinti jį atsiriboti nuo žalingų įpročių. „Vienus metus trunkantis mentoriaus ir paauglio bendravimas padeda vaikui ugdyti kritinį mąstymą, didina pasitikėjimą savimi ir atsparumą neigiamai aplinkos įtakai. Mentorystės programos tikslas — stiprinti jauno žmogaus psichologinį stuburą, kad jis labiau pasitikėtų savo jėgomis, būtų tvirtas ir pilnavertis visuomenės narys“ — pasakoja G.Kisielė.

Aivaro Čičelio teigimu, labai svarbus momentas – ilgalaikiškumas. „Jei norime pasiekti ambicingų tikslų, projektai ir programos turi būti ilgalaikės. Sprendžiant socialines problemas, ypač dirbant su jaunimu, reikia turėti ilgalaikę viziją ir nuosekliai dirbti siekiant rezultato. Čia vienkartinių laimėjimų nėra. Todėl ir verslo veikla šioje srityje turi būti ilgalaikė.“

Skatina savanoriauti

Aivaro Čičelio pasiteiravus, kokie organizacijos valdymo būdai kuria žmonių bendruomeniškumo jausmą, pašnekovas pabrėžia, kad  Lietuvoje vis daugiau bendrovių įsitraukia į įvairias socialines iniciatyvas, pačios jas kuria ir sėkmingai įgyvendina. „Svarbu, kad bendrovė skatintų savo darbuotojus imtis savanoriškų veiklų, sudarytų sąlygas į jas įsitraukti ne tik laisvu, bet ir darbo laiku. Tam kartais net nereikia labai didelių investicijų. Taip pat labai svarbu, kad darbuotojai, užsiimantys savanoriška veikla,  jaustų palaikymą tiek iš kitų kolegų, tiek ir vadovų.“ — pastebi pašnekovas.

Pasak Aivaro Čičelio, įmonės darbuotojai, prisidėdami prie savanoriškų veiklų, naudingų visuomenei, bendruomenėms, ugdo savo bendruomeniškumo jausmą – tai formuoja asmenybę, padeda atskleisti gerąsias žmonių savybes, leidžia tobulėti. „O tai, savo ruožtu,  tampa tvirtu įmonės pagrindu ir užtikrina didesnį darbuotojų lojalumą, iniciatyvumą, pasitenkinimą, bendrumo jausmą bei  veda link sėkmingos veiklos, geresnių rezultatų, palankaus bendro mikroklimato įmonėje“ — neabejoja A. Čičelis.

Giedrės Kisielės nuomone, įmonės, kurios sudaro palankias sąlygas  dalyvauti savanoriškoje veikloje, prisideda sprendžiant opiausias visuomenės problemas, o tai yra didelė tokios veiklos prasmė.

Nauda ir paaugliui, ir mentoriui

Dalyvavimas panašiose programose yra naudingas ne tik paaugliui, bet ir mentoriui. „Mentorystės mokymai suteikia pridėtinės vertės mentoriams, kadangi išmokstama dalykų, kuriuos galima pritaikyti darbo, namų aplinkoje  — neabejoja Giedrė Kisielė. — Po metų bendravimo su paaugliu mentorius su savimi atsineša kitokį požiūrį į žmogų, išauga jo tolerancija, kantrybės ribos, su kolegomis galima eiti į kokybiškesnį santykį bendraujant platesnėmis ir gilesnėmis temomis. Dalyvaudamas programoje suteikia galimybę pažvelgti į save kitaip, ilgainiui pradedi keisti ir savo elgesį, ir nuostatas.“ — teigia pašnekovė.

„Labai dažnai didelėse įmonėse dirbantys darbuotojai yra atsieti nuo prisilietimo prie paprasto žmogaus — tu verdi katile, kuriame vyksta daug: daug nurodymų, įsakymų, terminų, — dalinasi savo mintimis G. Kisielė, — Didelių įmonių darbuotojams dažnai kyla klausimas: o kur mano kasdieninio darbo prasmė, kodėl aš visa tai darau? Įmonė, kuri darbuotojui pasiūlo galimybę prisidėti prie teigiamų pokyčių visuomenėje skatinimo, leidžia žmogui realizuoti save socialinėje plotmėje ir suvokti, kad darai svarbų ir prasmingą darbą tiek įmonėje, tiek ir visuomenėje. Pastebima, kad darbuotojai, kurie pasirenka tokią savanorišką veiklą, tampa lojalesni įmonei, nes jaučia didesnį pasitenkinimą darbu įmonėje ir savo gyvenimu“ — neabejoja G. Kisielė.

Norės dirbti socialiai atsakingose įmonėse

Aivaro Čičelio pasiteiravus, kaip visuomeninių tikslų siekimas verslo organizacijoms gali padėti tapti konkurencingesnėmis, pašnekovas pabrėžia, kad organizacija, turinti socialiai aktyvių žmonių komandą, daugelių aspektų yra pranaši. „Neretai, ypač jaunimas, nori dirbti tose organizacijose, kur ne tik geros darbo sąlygos, bet kur puoselėjamos atitinkamos vertybės, keliami artimi socialiniai tikslai.“

Pasak Giedrės Kisielės, darbuotojų dalyvavimas savanoriškoje veikloje padeda formuoti savotišką įmonės vidinę kultūrą. „Manau, kad įmonių įsitraukimas į socialines veiklas augs. Tyrimai rodo, kad ateityje vis daugiau žmonių norės dirbti būtent socialiai atsakingose įmonėse, todėl laimės tos įmonės, kurios supras socialinės atsakomybės naudą.“ — neabejoja G. Kisielė.

Scroll to Top