Rūpi komanda inicijuoja žaliųjų erdvių kūrimą mokyklose

2021

Pasak Kellert & Derr (1998) peržiūrėjo programas, kuriose dalyvavo daugiau nei 700 jaunuolių. Didžioji dalis tiriamųjų teigė, kad ši patirtis buvo viena iš svarbiausių jų gyvenime ir teigiamai paveikė jų asmenybės ir charakterio formavimąsi. Tyrimo rezultatai parodė, kad tiesioginis kontaktas su gamta teigiamai veikia vaiko pažinimo, emocinę ir moralinę raidą.

VšĮ Rūpi komanda inicijuoja žaliųjų erdvių kūrimą mokyklose

Rūpi komanda rengia integruotos pamokos pristatymą, kuriuo tikimasi pasidalinti su Švietimo ir mokslų ministerija bei Lietuvos mokyklomis. Žaliųjų erdvių kūrimo mokyklose tikslas — ugdyti jaunąją kartą, gebančią rūpintis aplinka bei darniai sugyventi su gamta. VšĮ Rūpi kartu su Ekokarta jau eilę metų įgyvendina projektą, kurio pagrindinis uždavinys — ne tik gražinti aplinką, bet ir išmokti džiaugtis gamta ir pasijusti jos dalimi. Parengus integruotos pamokos pavyzdį (vieno kvadratinio metro lysvės ir kitus vertingus patarimus) idėjos bus pristatomos plačiąjai visuomenei.

Žalioji erdvė ugdymo įstaigoje – tai atradimų erdvė, kurią vaikai, padedami bendruomenės (klasės, mokyklos ar teritorinės bendruomenės), kuria patys, vėliau joje eksperimentuoja, nevaržomai tyrinėdami augmenijos pasaulį. 

 

Scroll to Top