Saulėgrąžų daigų sveikatos paslaptys, kurias privalote žinoti

Pavasar­iui artė­jant, orga­nizmą stipri­name ger­dami sau­jas vit­a­m­inų, o pablogėjus sav­i­jau­tai griebi­amės vaistų. Tačiau val­gy­dami dagiau žalio maisto gal­ime ne tik sustiprinti imu­nitetą, bet ir pasi­justi energin­gesni bei žvalesni.

5 priežastys val­gyti dau­giau saulė­grąžų daigų

Saulė­grąžų daigai:

1. turi dau­giau bal­tymų nei špinatai. Saulė­grąžų daigu­ose gausu Alfa-linoleno rūgšties, žinomos kaip Omega-3 riebalų rūgštis. Ši riebioji rūgštis daly­vauja smegenų veik­loje, skatina odos, plaukų ir kaulų atsin­au­jin­imą;
2. ram­ina nervus, nor­mal­izuoja krau­jospūdį;
3. nor­mal­izuoja rūgščių bei šarmų bal­ansą viršk­i­na­ma­jame trakte;
4. turi A, C, K, B grupės vit­a­m­inų, cinko bei vit­a­mino B;
5. leng­vai daig­i­nami ištisus metus. Gal­ima val­gyti vienus, maišyti į salotas, nau­doti žal­iųjų kok­teilių gamybai.

Kaip patiems daig­inti saulė­grąžas?

Užsi­aug­inti daigų nesudėtinga, tačiau, norint gero rezul­tato, teks įdėti pas­tangų. Saulė­gražų daig­in­imui reikės: nekepintų, nesūdytų, ekologiškų saulė­grąžų su lukš­tais, daigyk­lėlės ar padėk­liuko, žemių.

Daig­i­name trimis eta­pais:
Mirky­mas. Saulė­grąžas iš vakaro užmerk­i­name 3 litrų stik­lainyje, o ryte van­denį nupil­ame (mirkyti 8–10 val.).

Daig­in­i­mas. Po 10 valandų nupil­ame van­denį, sėk­las išplau­name su švariu van­de­niu ir daig­i­name apie 28–36 valan­das (kol pasirodo maži daigeliai, „uodegėlės“). Daig­i­nant sėk­las plau­name keletą kartų per dieną tekančiu vandeniu.

Sodin­i­mas. Kai pamatysite, kad jos pradėjo leisti mažas šakne­les, perkelkite saulė­grąžas į padėk­lus su žemėmis. Žemės slu­ok­s­nis padėk­lu­ose turėtų būti iki cen­timetro. Supilkite išdy­gu­sias saulė­grąžas į padėklą ir palaistykite. Vėliau saulė­grąžas užs­pauskite kitu padėklu ir pris­lėkite sunkiu daiktu (taip laikyti 4 dienas). Nuė­mus svorį padėklą perkelkite ant saulė­tos palangės. 7–11 dieną aug­in­imo dieną jau gal­ima dži­augtis ir ska­nauti šviežių saulė­grąžų dai­gus. Dai­gus reikėtų aug­inti iki antro vainikėlio atsiradimo.

Leng­vai pagam­i­nami patiekalų recep­tai su saulė­grąžų daigais, kurie dži­u­g­ins namišk­ius ir puikiai tiks priešpieči­ams darbe:

Recep­tas pus­ryči­ams: kiaušiniai su daigais. Mums reikės: 2 kiaušinių, pusės avokado, cit­rinų sulčių, alyvuogių alie­jaus, kon­servuoto tuno, saulė­gražų daigų. Kiaušinius iškep­kite, pabarstykite druska ir pipi­rais. Avokadą sup­jaustykite kube­li­ais, alyvuo­ges per­p­jaukite pusiau, sumaišykite, pašlak­stykite aliejumi ir cit­ri­nos sul­timis, ant viršaus uždėkite saulė­gražų dai­gus, patiekite kartu su kep­tais kiaušiniais.

Salo­tos į darbą: daržovės su daigais, kiaušiniu ar tunu. Mums reikės: avokado, mėgstamų daržovių, virto kiaušinio, saulė­grąžų daigų. Daržoves sumaišome, ant viršau uždedame daig­in­tas saulė­grąžas, pašlak­stome alyvuogių aliejumi. Salotas gal­ima pagardinti tunu, feta suriu, kepin­tomis saulė­grąžų, sezamų ar moliūgų sėklomis.

Vaisi­nis kok­teilis su daigais. Mums reikės: obuo­lio, banano, šaldytų uogų, saulė­gražų žel­menų, van­dens. Viską sudedame į plak­tuvą, užpil­ame van­de­niu. Jei truks sal­dumo įdėkite medaus ar agavos sirupo. Plakite iki vien­ti­sos masės. Skanaus!

Leng­vas salo­tos vakarienei. Mums reikės: žalių salotų lapų, moliūgo, cukini­jos, kopūsto, morkos, paprikos, saulė­grąžų daigų, vienos cit­ri­nos ir šviežių span­guolių. Moliū­gus sutarkuokite, kitas daržoves smulkiai sup­jaustykite ir pagardinkite cit­rinų sul­tin­imis, ant viršaus uždėkite sap­n­guolių ir saulė­grąžų daigų.

Kas­di­en­inėje mity­boje var­to­dami dau­giau žalio maisto ir daig­intų sėklų ne tik dži­augsimės pagerėju­sia sav­i­jauta, žval­umu, sveikata ir energija, bet ir sutaupysime daug bran­gaus laiko gamin­dami sudėtin­gus patiekalus vir­tu­vėje. Skanaus!

Scroll to Top