Stovykla vaikams 2021

2021-09-16

Būrys jaunuolių brenda Dubysos brasta, leisdami upės srovei tirpdyti molyje įspaustus skaudžius prisiminimus. Išlipę į krantą visi jaučia palengvėjimą ir dėkoja už kartu praleistas dienas. Tai šios vasaros prisiminimas, kai Padubysio slėnyje susitiko 11 – 15 m. paauglių grupė ir savaitę laiko leido kartu, kad įsigilintų į savo jausmus bei atrastų draugišką aplinkai elgesį.

Su stovyklautojais dirbusi psichologė Rūta Vitienė pastebi, kad gamta bei specialios patyriminės veiklos pastebimai padėjo paaugliams įgyti tikėjimo savo jėgomis, pajusti ramybę bei darną su savimi pačiu. Paauglius namo parsivežti atvykę artimieji jau po savaitės stovykloje pamatė nurimusius vaikų veidus.

„Iš tiesų, dabar vaikuose galima pastebėti uždarumą, emocingą elgesį ir stiprų jautrumą. Tačiau žaviuosi šia karta, – jie ieško atsakymų ir juos tikrai atras. Labiausiai paaugliai atsivėrė grupėse, kur skatinome bendraamžių tarpusavio bendrystę ir mainus. Tai jiems padėjo sustiprinti pasitikėjimą savimi.” – patirtimi apie darbą su paaugliais dalinosi R. Vitienė.

„Buvo gera nejausti skubėjimo ir lengva būti be jokio ekrano – tai pačių vaikų žodžiai. Galime stebėtis, tačiau atsiplėšimas nuo lydėjusios rutinos ir buvimas gamtoje paaugliams leido nurimti ir atrasti draugystę ne tik su kitais stovyklautojais, bet ir pačiu savimi. To pasiekti labai padėjo lauko veiklos. Jos sutelkė pojūčius ir leido susigrąžinti pusiausvyrą.” – apie programą, pritaikytą paaugliams pasakoja R. Vitienė.

Stovyklos pabaigoje ji skaito vaikų rašytus pažadus, ką jie darys kitaip, grįžę namo: „surinksiu iš miško šiukšles”, „taupysiu pinigus dviračiui”, „daugiau sportuosiu”, „pasižadu pasitikėti savo jėgomis”, „daugiau kalbėsiu apie jausmus”, „mažiau būsiu namuose”. Paskutiniai vaikų žodžiai leidžia tikėti, jog pavargusiai kokono kartai tereikia mūsų palaikymo ir ji sugebės aktyviai veikti, sprendžiant ateities iššūkius.

Tekstas parengtas organizacijos VšĮ “Rūpi” iniciatyva, kuri įgyvendina aplinkos tausojimo veiklas. Šiemet ji ypatingą dėmesį sutelkė į paauglystę išgyvenančius vaikus, patiriančius pandemijos sukeltus sunkumus. VšĮ “Rūpi” sudarė galimybes 11 – 15 m. paaugliams dalyvauti ekologinio ugdymo stovykloje ir sutelkė komandą, padėjusią įgyvendinti specialiai parengtą programą.

Scroll to Top