Atsakingo verslo nauda įmonei

 Atsakingas verslas uždirba daugiau, egzistuoja ilgiau ir atranda vis daugiau šios veiklos privalumų.

 1. Mažėja veiklos kaštai — taupomas kuras, elektra, popierius ir kt;
 2. Peržiūrimos nusistovėjusios veiklos, procesai, ieškoma naujesnių, efektyvesnių sprendimu;
 3. Padidėja galimybė pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti geriausius specialistus;
 4. Didinamas įmonės žinomumas, stiprinama geidžiam darbdavio reputacija;
 5. Sustiprėja prekinio ženklo pozicijos;
 6. Sustiprėja įmonės įvaizdis ir įtaka;
 7. Išauga pardavimai ir rinkos dalis;
 8. Padidėja patrauklumas investuotojams ir finansų analitikams;
 9. Pagerėja įmonės, kaip patikimo partnerio, įvaizdis;
 10. Įmonė įgyja išskirtinumą, kurį gali demonstruoti prieš savo klientus ir konkurentus;
 11. Įmonė tampa lyderiu, nes remia visuotinius principus ir atsakingo verslo idėjas;
 12. Įmonės pasirinktas atsakingų tiekėjų tinklas didina įmonės reputaciją;
 13. Suvokimas kaip Tavo verslas gali padėti kitiems, generuoja naujas verslo idėjas.
 14. Padeda pasiruošti pokyčiams griežtėjant įstatymams;
 15. Padeda kurti inovacinius produktus ir procesus;
 16. Padeda sumažinti teisinę riziką ir draudimo išlaidas;
 17. Smulkus ir vidutinis verslas įgyja pranašumą ir pasitikėjimą, pritraukia atsakingus partnerius.
 1. Stiprinamas darbuotojų pasitikėjimas įmone (darbuotojai mato, kad įmonei svarbu aplinka, kurioje visi gyvename);
 2. Darbuotojai aktyviai įsitraukia į bendras veiklas ir iniciatyvas, sudaromos sąlygos tobulėti;
 3. Išauga darbuotojų aktyvumas, kuris iš bendrų veiklų pereina į tiesioginį darbą;
 4. Auga darbuotojų atsakingumas, pasiekiami aukštesni rezultatai;
 5. Išauga darbuotojų produktyvumas, pasitenkinimas, lojalumas ir motyvacija;
 6. Išauga darbuotojų sąmoningumas (mažėja vagysčių rizika ir kt.).
 1. Abipusiai palankiu būdu derinami bendruomenės poreikiai ir verslo interesai;
 2. Sprendžiamos bendruomenių problemos;
 3. Suaktyvėja bendruomenės savanoriška veikla, kuriasi naujos iniciatyvos;
 4. Skatinamas jaunimo įsitraukimas, perduodamos žinios ir sudaromos sąlygos praktikai;
 5. Išauga bendruomenės akytumas;
 6. Prisideda prie geresnės gyvenimo kokybės kūrimo.
 1. Mažėja išteklių švaistymas;
 2. Efektyviai ir atsakingai naudojami gamtos ištekliai, gamybos medžiagos ir kt.;
 3. Labiau saugoma ir tausojama mus supanti aplinka;
 4. Atgyja apleistos teritorijos;
 5. Padidėja “žalių produktų”, tinkamų perdirbti, sunaudojančių mažiau išteklių gamybos procese, skatinančių taupesnį energijos ir kitų išteklių naudojimą,kūrimas ir gamyba.

 Atsakingas verslas uždirba daugiau, egzistuoja ilgiau ir atranda vis daugiau šios veiklos privalumų.

Atsakingo verslo principai

 • Energijos išteklių, skiriamų susisiekimui, kiekio mažinimas. Susisiekimo būdų efektyvinimas.
 • Energijos išteklių, skiriamų komfortui palaikyti, kiekio mažinimas.
 • Energijos gaminimas naudojant atsinaujinančius išteklius – saulė, vanduo, vėjas.
 • Taršos prevencija ir mažinimas.
 • Saikingas ir efektyvus išteklių naudojimas kuriant gerovę, didesnę vertę.
 • Maisto ir kitų produktų transportavimo kelio nuo kilmės vietos iki galutinio vartotojo trumpinimas.
 • Saikingas maisto ir kitų produktų ar paslaugų vartojimas.
 • Vandens tausojimas, efektyvus vandens naudojimas buityje, pramonėje, ūkiuose.
 • Antrinių žaliavų pakartotinis panaudojimas, rūšiavimas, pakuočių mažinimas.
 • Elektroninio parašo įvedimas. Reikalaukite, kad visos sąskaitos jums būtų siunčiamos elektroniniu formatu.
 • Biologinės įvairovės ir gausos palaikymas, nykstančių rūšių apsauga.
 • Aplinkos tvarkymas ir aplinkosaugonių iniciatyvų organizavimas bei dalyvavimas.
 • Užrašyta ir kryptingai vykdoma įmonės socialinės atsakomybes (ĮSA) politika / strategija.
 • Darbuotojų įsitraukimas į ĮSA veiklas.
 • Saugios darbo aplinkos kūrimas.
 • Kryptinai vykdoma aiški darbuotojų motyvavimo sistema.
 • Darbuotojų mokymų organizavimas, kvalifikacijos kėlimas.
 • Atsakinga ir aktyvi narystė vietos bendruomenėse, jai aktualių problemų sprendimas.
 • Aktyvus bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis.
 • Atsakingas laisvalaikis ir pramogos, be žalingo poveikio aplinkai ir aplinkiniams.
 • Korupcijos prevencija.
 • Potencialių verslo partnerių, tiekėjų ĮSA veiklų vertinimas.

Pozityvios informacijos sklaidos visuomenės informavimo priemonėse ir kitoje aplinkoje didinimas.

Scroll to Top