Žaliojo rakto programa

Kas yra Žaliojo rakto programa?

1994 m. Danijoje buvo pradėta įgyvendinti aplinkosauginė Žaliojo rakto programa, kuria siekiama skatinti ekologines iniciatyvas apgyvendinimo paslaugas teikiančio sektoriaus įmonių tarpe. 1998 m. Žaliojo rakto programa pradėta vykdyti Prancūzijoje,  o 2000 m. – Estijoje. 2002 m. Žaliojo rakto programa tapo 5 – ają Aplinkosauginio švietimo fondo (Foundation for Environmental Education – FEE) – nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų tinklo koordinuojama programa.

Kokie yra Žaliojo rakto programos reikalavimai?

Kiekviena įmonė, dalyvaudama programoje ir siekdama gauti Žaliojo rakto programos sertifikatą privalo įgyvendinti eilę nustatytų reikalavimų atliekų tvarkymo, vandens ir energijos sąnaudų mažinimo, tinkamų valymo ir plovimų priemonių naudojimo, maisto produktų naudojimo ir kt. kategorijose. Be techninių reikalavimų, įmonė turi įgyvendinti reikalavimus, kuriais siekiama į aplinkosauginę veiklą įtraukti svečius, personalą, tiekėjus.

Žaliojo rakto programos kriterijai skirstomi į privalomuosius bei rekomenduotinus kriterijus. „Žaliojo rakto” statuso siekiantys dalyviai turi įgyvendinti visus privalomuosius kriterijus bei nustatytą skaičių rekomenduotinų kriterijų.

Rekomendacijos aplinkosauginei veiklai (pagal Žaliojo rakto kriterijus)

  • Paskirkite darbuotoją, atsakingą už aplinkosauginę įmonės veiklą. Didelėje įmonėje gali būti naudinga suformuoti už aplinkosauginę veiklą atsakingą darbuotojų komandą, kurią sudarytų marketingo vadybininkas, inžinierius, reg. vadybininkas, kambarių tvarkymo tarnybos vadovė ir t.t.
  • Suformuokite įmonės aplinkosauginę politiką (įmonės personalas turėtų dalyvauti formuojant politiką).
  • Parenkite aplinkosauginių tikslų ir veiksmų planą. Veiksmų planas turėtų būti ruošiamas kalendoriniams metams, nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas atsižvelgiant į esamą įmonės situaciją; rengiant veiksmų planą reikėtų atsižvelgti į darbuotojų siūlymus.
  • Organizuokite darbuotojų susirinkimus aplinkosauginiams klausimams aptarti. Šių susirinkimų metu aptarkite įmonės ekologinę veiklą, siekite motyvuoti darbuotojus bei skatinkite juos siūlyti aplinkosaugines iniciatyvas.
  • Bendradarbiaukite su kitomis organizacijomis (tiek verslo, tiek ir nevyriausybinėmis), skatinant aplinkosauginę veiklą, pvz. galite padėti vietos bendruomenei tvarkyti aplinką, prisidėti sodinant medžius ir pan.
  • Sudarykite sąlygas darbuotojui (darbuotojams), atsakingiems už aplinkosauginę veiklą dalyvauti aplinkosauginiuose seminaruose ir mokymuose.
  • Informuokite svečius apie savo ekologinę veiklą bei skatinkite juos prisidėti prie aplinkosauginių įmonės iniciatyvų. Informaciją pateikite savo internetinėje svetainėje, informaciniuose aplankuose kambariuose; jei svečių informavimui naudojate televiziją, informaciją pateikite taip pat ir informaciniame TV kanale.
  • Patikrinkite ištekančio vandens debitus iš dušų ir vandens maišytuvų. Praktika rodo, jog neretai ištekančio vandens kiekis iš dušų, pvz. viešbučiuose, yra 12 (ar daugiau) ltr./min.  Sumontavę aeratorius bei sumažinę ištekančios vandens debitus,  ženkliai sumažinsite vandens suvartojimą.
  • Naudokite kuo mažiau kenksmingas aplinkai valymo ir plovimo priemones. EDTA ir jo druskos, fosfatai, fosforo rūgštis, druskos rūgštis, chloras, balikliai chloro pagrindu – venkite valymo ir plovimo priemonių, sudėtyje turinčių šių elementų. Rinkitės aplinkosauginiais ženklais sertifikuotas priemones (pvz. „ES Gėlė“, „Šiaurės gulbė“) arba tas priemones, kurių sudėtyje esantys cheminiai junginiai laikomi biologiškai skaidžiais.
  • Valymui naudokite mikropluošto šluostes: taupiau naudosite vandenį ir valymo bei plovimo priemones.
  • Venkite naudoti vienkartinę pakuotę: vienkartinius indus, vienkartinio naudojimo pakuotes maisto produktams ar kūno priežiūros priemonėms.
  • Sudarykite svečiams galimybes rūšiuoti atliekas bei skatinkite juos tai daryti, pvz., pastatykite aukštų koridoriuose šiukšliadėžes atliekų rūšiavimui.
  • Pirkdami maisto produktus, rinkitės vietos gamintojų produkciją. Pasiūlykite klientams ekologiškų ar „Fair trade“ maisto produktų.
  • Jei turite patalpų nuomininkų, informuokite juos apie savo aplinkosauginę veiklą bei skatinkite prisidėti prie Jūsų iniciatyvų.
  • Šiltuoju sezonu nuomokite svečiams dviračius.
  • Vykdykite akcijas, skirtas aplinkosaugos svarbos didinimui, pvz. prisijunkite prie „Žemės valandos“ akcijos, „Išvalykime pasaulį“, minėkite Aplinkos apsaugos dieną ir pan.

Kokia naudą gauna Žaliojo rakto programos dalyvis?

Kiekviena įmonė įsijungusi į programą tampa tarptautinio tinklo dalimi – Žaliojo rakto programa yra viena didžiausių aplinkosauginių programų apgyvendinimo paslaugas teikiančio sektoriaus įmonėms;

Kadangi Žaliojo rakto programos kriterijai orientuoti į išteklių suvartojimo mažinimą, natūralu, jog kriterijų įgyvendinimas leidžia pasiekti ir tam tikrą ekonominę naudą;

Oficialus vykdomos aplinkosauginės veiklos pripažinimas: Žaliojo rakto apdovanojimas rodo Jūsų svečiams ir partneriams Jūsų darbus aplinkosaugos srityje bei tai, jog savo kasdieninėje veikloje vadovaujatės pagarbos aplinkai filosofija.

Žaliojo rakto programa Jums suteikia galimybę nuolat tobulinti savo aplinkosauginę veiklą.

Kaip turizmo industrija vertiną aplinkosauginę veiklą ir sertifikavimą?

Turizmo operatorių siunčiamuose klausimynuose galėjote matyti klausimus apie vykdomas aplinkosaugines iniciatyvas. Neabejotinai ateityje klausimų apie aplinkosauginę veiklą šiuose klausimynuose tik daugės. Dalyvavimas Žaliojo rakto programoje Jums leidžia atitikti šiuos reikalavimus.

Scroll to Top