Saugome 5,254 ha netoli Valkininkų

2024.05.04

Tęsiame sodinimo tradiciją! Pasodinome 16 000 sodinukų žemės ūkio paskirties žemėje netoli Valkininkų. Kartu su jau esančiu mišku turėsime 5,25 ha miško. 

Taip prisidėsime ne tik prie CO2 surinkimo, bet ir klimato švelninimo bei bioįvairovės išsaugojimo. 

Scroll to Top