Saugosime 5,5 ha sengirės

2024.04.20

RŪPI iniciatyva įsigijo dar vieną 5,54 ha vertingo miško plotą. Šį miško plotą, kaip potencialią sengirę, rekomendavo Sengirės fondo biologai. Miškas net savo pavadinimą turi — Spragelkis.

Jau saugome 64 ha miškų visoje Lietuvoje!

Scroll to Top